Terugblik op een geslaagde LVAD informatiedag 2023

Op 15 mei werd de jaarlijkse LVAD informatiedag georganiseerd voor patiënten uit het LUMC met een LVAD (steunhart). De sfeer was ontzettend goed en de opkomst was groot. Ongeveer de helft van alle LUMC LVAD-dragers was aanwezig. Wat een geslaagde dag!

De informatiedag werd georganiseerd door het LVAD-team, bestaande uit LVAD-cardiologen, hartfalenverpleegkundigen en LVAD-coördinatoren. Er stonden drie presentaties op het programma. Deze werden verzorgd door LVAD-coördinator Mira Smit, fysiotherapeut Celine van Vliet en psycholoog Veronica Janssen. Marjolein Schenk van maatschappelijk werk verzorgde parallel een sessie voor partners en naasten.

Gezamenlijk werd geluncht op het Boerhaaveplein. Ook andere LVAD-zorgverleners van onder andere de IC, anesthesie en CCU sloten aan bij deze lunch. 

Tijdens de informatiedag was er ruimte om samen te lachen, oefeningen te doen met de fysiotherapeut en te oefenen met LVAD vaardigheden (controllerwissel), maar ook om samen serieuze gesprekken te voeren en ervaringen en verhalen uit te wisselen. Tijdens deze dag kwam naar voren dat het hele LVAD-team ontzettend gewaardeerd wordt. Patiënten voelen zich gesteund en gehoord. Mooie complimenten voor ons team!

Kortom: een zeer geslaagde dag, die veel energie en inspiratie heeft gegeven!