Stevit Box: voorlopige resultaten veelbelovend

In de Leidse wijk Stevenshof is in 2018 het e-health project ‘Stevit’ van start gegaan, waarmee mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten vanuit huis kunnen werken aan hun gezondheid. De eerste voorlopige resultaten zijn veelbelovend. 

Stevit Box
De bewoners van de wijk Stevenshof hebben een relatief hoger risico op hart- en vaatziekten dan in andere Leidse wijken. Om daar verandering in te brengen is vanuit ‘Stevenshof Vitaal’ het deelproject ‘Stevit’ opgezet, een samenwerking tussen Huisartsenpraktijk Stevenshof, LUMC, Rijncoepel, Reos en Zorg en Zekerheid.
Patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten krijgen vanuit de huisartsenpraktijk de Stevit Box uitgereikt met daarin een weegschaal, bloeddrukmeter en stappenteller. Via een app worden meetgegevens met de huisartsenpraktijk gedeeld en in de gaten gehouden. Patiënten hebben frequent gesprekken met de praktijkondersteuner over de resultaten van de metingen.

Eerste resultaten veelbelovend
De meetgegevens van de patiënten van de Stevit Box worden vergeleken met een controlegroep. Wat blijkt? De eerste voorlopige resultaten zijn veelbelovend. Er zijn belangrijke dalingen van bloeddruk en gewicht waarneembaar. De meetgegevens lijken patiënten meer bewust te maken van wat veranderingen in leefstijl met hun gezondheid doen. Patiënten lijken zich meer verantwoordelijk te voelen voor hun gezondheid en nemen zelf meer de regie.

Subsidie
Het project ‘Stevit’ is uitgerold op basis van een Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET-subsidie). Als de resultaten positief blijven, dan is na afloop van de subsidie de verwachting dat deze zorg door Zorg en Zekerheid gecontracteerd zal worden, waarna het ook als zorg gedeclareerd zal kunnen worden.

Toepassing van de Box buiten ziekenhuis
De Stevit Box is een mooi voorbeeld van hoe de Box, ontstaan vanuit de afdeling Hartziekten van het LUMC, nu ook breder toegepast kan worden buiten het ziekenhuis. We zijn een van de eersten die deze mogelijkheid in Nederland aan patiënten in de huisartsenpraktijk aan kunnen bieden!