Leiden eerste regio voor landelijk programma NVVC Connect Hartfalen

Op woensdagavond 20 januari gaf de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) het startsein voor het programma Connect Hartfalen.

Connect Hartfalen is een landelijk kwaliteitsprogramma van de NVVC waarin verschillende zorgverleners in een regio afspraken met elkaar maken over hoe zij die zorg met elkaar het beste kunnen inrichten. Onder andere huisartsen, cardiologen, praktijkondersteuners van de huisartsen en hartfalenverpleegkundigen zijn actief bij Connect Hartfalen betrokken. Op deze manier wordt de organisatie rond het behandelproces van patiënten met hartfalen geoptimaliseerd. ‘Groot Leiden’ is de eerste regio die het programma in de praktijk brengt.

Betere samenwerking tussen instellingen
Cardioloog Dr. Saskia Beeres en Dr. Carolien Lucas, cardioloog in het Alrijne ziekenhuis, zijn de regionale projectleiders van NVVC Connect Hartfalen. Saskia Beeres vertelt: “Het aantal patiënten met hartfalen stijgt snel en hartfalen heeft een grote impact op de patiënt, zijn omgeving en het zorgstelsel. Daarom is een betere organisatie nodig. Ook door de stijgende zorgkosten is er steeds meer behoefte aan zorg volgens het principe ‘dicht bij huis als het kan, ver weg als het moet’. Tegelijk kan de samenwerking tussen instellingen beter op elkaar worden afgestemd. 

Zorg voor hartfalenpatiënten in de regio Leiden 
Speerpunt in de regio ‘Groot Leiden’ is de complexe zorg voor patiënten met ernstig hartfalen. Het Hart Long Centrum heeft speciaal voor patiënten met ernstig hartfalen, een uniek programma ontwikkeld: Mission! Hartfalen. De goede regionale samenwerking zorgt er voor dat alle patiënten die deze complexe zorg nodig hebben naar het LUMC worden verwezen. Connect Hartfalen maakt mogelijk dat patiënten die, na een complexe behandeling weer in een betere conditie zijn, kunnen worden terugverwezen naar een cardioloog in één van de ziekenhuizen dicht bij huis of naar de huisarts.  De deelnemende ziekenhuizen binnen de regio ‘Groot Leiden’ zijn:

Leids Universitair Medisch Centrum

Alrijne Ziekenhuis

Spaarne Gasthuis

Groene Hart Ziekenhuis

Langeland Ziekenhuis

Medisch Centrum Haaglanden - Bronovo

HAGA Ziekenhuis

 

Meer weten over NVVC Connect Hartfalen? Neem dan contact met ons op.