Jaarverslag 2018 online

Jaarlijks stellen wij een overzicht samen van activiteiten, resultaten en de toekomst van het Hart Long Centrum Leiden. Wij vinden het belangrijk om dit met u te delen; uiteindelijk willen we samen met u de kwaliteit van zorg verbeteren. 

U kunt het jaarverslag 2018 onderaan deze pagina downloaden of een gedrukt exemplaar meenemen wanneer u een van onze poliklinieken of verpleegafdelingen bezoekt. 

Heeft u na het lezen van ons jaarverslag vragen of opmerkingen? Wij stellen het op prijs als u deze met ons wilt delen. Alleen samen met u kunnen we de kwaliteit van onze zorg verbeteren. U kunt ons mailen op cardio@lumc.nl

BIJLAGEN