Jaarverslag 2018 online

Jaarverslag 2018 online

Jaarlijks stellen wij een overzicht samen van activiteiten, resultaten en de toekomst van het Hart Long Centrum Leiden. Wij vinden het belangrijk om dit met u te delen; uiteindelijk willen we samen met u de kwaliteit van zorg verbeteren. 

U kunt het jaarverslag 2018 onderaan deze pagina downloaden of een gedrukt exemplaar meenemen wanneer u een van onze poliklinieken of verpleegafdelingen bezoekt. 

Heeft u na het lezen van ons jaarverslag vragen of opmerkingen? Wij stellen het op prijs als u deze met ons wilt delen. Alleen samen met u kunnen we de kwaliteit van onze zorg verbeteren. U kunt ons mailen op cardio@lumc.nl

BIJLAGEN