Een werkdag van een: arts-onderzoeker

Michelle en Diederick zijn arts-onderzoekers bij de afdeling cardiologie in het LUMC. Benieuwd hoe hun werkdag eruit ziet? Michelle en Diederick nemen u mee!

Wat doet een arts-onderzoeker?

Een arts-onderzoeker doet onderzoek naar een ziektebeeld en/of behandeling nadat hij/zij dokter is geworden. Elk onderzoek begint met een vraag waar een antwoord op gevonden moet worden. Een vraag kan bijvoorbeeld zijn ‘Kun je beter medicijn A of medicijn B slikken om de bloeddruk te verlagen?’. Vaak ontstaat deze vraag tijdens het werken in het ziekenhuis.
Als de vraag duidelijk is, maakt de arts-onderzoeker een plan voor het onderzoek. Een speciale commissie kijkt of het onderzoeksplan goed is en of alle regels worden gevolgd. Als het onderzoeksplan is goedgekeurd, mag het onderzoek van start.

Hoe ga je van start met een onderzoek?

Vaak is de eerste stap om patiënten informatie te geven over het onderzoek en toestemming te vragen om de gegevens uit het patiëntendossier te gebruiken. Na toestemming verzamelt de onderzoeker alle gegevens en zorgt hij er voor dat patiënten niet meer te herkennen zijn in de onderzoeksgegevens.

Uitkomsten van het onderzoek

De onderzoeker verzamelt alle gegevens en berekent zorgvuldig de uitkomsten. Dit kost veel tijd. Zodra het antwoord op de onderzoeksvraag duidelijk is, schrijft de arts-onderzoeker een ‘artikel’ over het onderzoek en de uitkomsten. Dit artikel met het antwoord op de onderzoeksvraag wordt beoordeeld op kwaliteit door andere artsen. Daarna wordt het over de hele wereld verspreid naar artsen, bijvoorbeeld via een congres of via een tijdschrift. Hiermee helpen we elkaar om de zorg elke dag te verbeteren.

In welke fase zijn jullie met het onderzoek?

De arts-onderzoeker doet 3 tot 4 jaar fulltime onderzoek. In deze periode schrijft hij een aantal (meestal 4 tot 6) artikelen over een onderwerp. Diederick oonderzoek naar aangeboren hartafwijkingen en Michelle doet onderzoek naar hartfalen. Diederick en Michelle zitten beiden in de eindfase van hun onderzoeksperiode en werken toe naar het schrijven van het proefschrift. Dit is een boek met alle onderzoeken erin die zij hebben gedaan. De vervolgstap in de carrière van Diederick en Michelle is (solliciteren voor) de opleiding tot cardioloog. Tijdens de opleiding tot cardioloog, maar ook daarna, blijven de meeste artsen onderzoek doen om de zorg verder te verbeteren. 

Hoe starten jullie de week?

Diederick opent de week altijd met het opstellen van alle taken voor de desbetreffende week en het maken van een planning. Op vrijdag heeft hij elke week een bespreking met zijn begeleiders om zijn voortgang te bespreken. Michelle begint met het lezen van de nieuwste artikelen over hartfalen. Zo is Michelle goed op de hoogte van wat andere onderzoekers doen en kan zij dit meenemen in haar eigen onderzoek. Naast de onderzoekstaken is er in het begin van de week vaak ook een koffie-moment waarbij alle arts-onderzoekers weer even gezellig bij elkaar komen. Op dinsdag is er ook een bespreking met alle arts-onderzoekers. Dan bespreken we alle onderzoeken en denken we mee om het onderzoek te verbeteren.

Wat staat er vandaag op de planning?

Het werk als arts-onderzoeker is zeer gevarieerd, maar er zijn taken die elke week terug komen. Diederick is vandaag bezig met de verzameling van gegevens voor zijn onderzoek. Hij meet de grootte van de kransslagaderen op CT-scans die van het hart gemaakt zijn. Michelle heeft vandaag een afspraak met de statisticus om de nieuwste berekeningen van haar onderzoek te bespreken. Verder schrijft zij de uitkomsten van een van haar onderzoeken op.

Naast de onderzoekstaken helpen de arts-onderzoekers ook in de dagelijkse zorg. Zo kunt u de arts-onderzoekers tegenkomen als u voor een fietstest komt of komt voor een polibezoek. Daarnaast begeleiden de arts-onderzoekers de CT-scans van het hart. En er zijn regelmatig besprekingen waar de arts-onderzoekers ook bij betrokken zijn.

Hoe ziet jullie werkplek eruit?

De werkplek van de arts-onderzoekers heet de “tuin”. Dit is een grote kantoorruimte waar wij met elkaar werken. Wij hebben een mooie werkplek, met veel daglicht en ramen waardoor iedereen zich goed kan concentreren. Iedere onderzoeker heeft een eigen werkplek met 2 beeldschermen. Dit is nodig voor het verzamelen van de gegevens en voor de berekeningen.

Hoe sluiten jullie een werkdag af?

Rond 15.00 uur hebben wij dagelijks een kort koffie/thee moment met alle arts-onderzoekers. Dit moment wordt gebruikt om de problemen van de dag te bespreken en voor wat gezelligheid. Hierna werken wij nog door tot 17.30 uur, daarna gaat iedereen naar huis.

Zoals u leest zijn gegevens van patiënten erg belangrijk om antwoord te kunnen geven op verschillende onderzoeksvragen. Deelname aan onderzoek is vrijwillig en om uw gegevens hiervoor te mogen gebruiken is toestemming nodig. Meer informatie hierover kunt u vinden op deze pagina.