Dr. Atsma benoemd tot hoogleraar

Dr. Douwe Atsma is 1 november benoemd tot hoogleraar cardiologie, in het bijzonder de cardiale celtherapie. Op vrijdag 21 juni heeft hij zijn oratie gehouden, getiteld "Hart 3.0: stimulatie tot regeneratie".  “Cellen uit het beenmerg die we inspuiten in de hartspier blijken te zorgen voor een betere doorbloeding”, vertelt Atsma. “Dit vermindert de klachten als kortademigheid en pijn op de borst. Douwe Atsma wil onderzoeken of er voorspellende factoren zijn. “De ene patiënt heeft meer baat bij celtherapie dan de anderen. We willen graag weten welke kenmerken van de patiënt daarmee samenhangen.”