De opmars van digitale zorg

De gehele gezondheidszorg staat voor een grote uitdaging. We willen namelijk dat iedereen toegang heeft tot kwalitatieve en betaalbare zorg. Door toenemende aantallen mensen met één of meerdere aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, suikerziekte of kanker, neemt de druk op de zorg toe. Een oplossing die hiervoor vaak wordt gegeven is digitale zorg. Met digitale zorg bedoelen we de inzet van websites, zorggerelateerde apps, digitale communicatie met zorgpersoneel, meetinstrumenten voor thuis en zelfs Artificial Intelligence. Maar wat is de huidige stand van zaken omtrent digitale zorg? Wat kunnen we ervan verwachten?

Internet
Internet is logischerwijs voor veel mensen een bron van informatie. In 2021 gebruikte bijna 8 op de 10 zorggebruikers een website om informatie te winnen over hun ziekte of behandeling. Ook wordt door de helft van de zorggebruikers het internet geraadpleegd om te bepalen of een bezoek aan de huisarts nodig is. Ongeveer 6 op de 10 zorggebruikers heeft op internet gezocht naar informatie over een gezonde leefstijl, zoals voeding, beweging en/of mentale gezondheid. Enorm belangrijk als je beseft dat veel chronische ziekten, zoals hart- en vaatziekten, gebaat zijn bij een gezonde leefstijl. Maar niet alleen websites zijn populair onder zorggebruikers.

Apps en wearables
In totaal heeft bijna de helft van alle zorggebruikers een App gebruikt om bepaalde gezondheidswaarden bij te houden. Een kwart geeft aan ook een wearable (bijvoorbeeld een sporthorloge of bloeddrukmeter) te gebruiken. Dit raakt natuurlijk heel erg aan de Box en de LUMCcare App die veel patiënten van het LUMC gebruiken om gezondheidswaardes bij te houden en naar hun zorgverlener te sturen. Van alle zorggebruikers worden Apps en wearbles het vaakste gebruikt voor beweging, voeding en overzichten van medische afspraken.

Digitale zorg een blijvertje
Aan de hand van deze cijfers en meer lijkt het dat digitale zorg een blijver is. Toch zal niet iedereen blij zijn met elke vorm van digitale zorg. Het blijft belangrijk om goed te kijken naar de manier waarop we digitale zorg doelgericht, effectief en met behoud van kwaliteit kunnen inzetten. Dit vraagt om veranderingen op alle niveaus. Zorgprocessen zullen heringericht moeten worden vanuit de mogelijkheden die digitale zorg biedt. Daarnaast zullen zorgverleners beter moeten gaan samenwerken met collega’s in dezelfde instelling, maar ook met collega’s in andere zorginstellingen. De meeste gezondheidsdata is namelijk niet alleen belangrijk voor de medisch specialist maar ook voor bijvoorbeeld de huisarts en de fysiotherapeut. Als laatste vraagt de digitalisering ook voor verandering bij de patiënt. Wees hiervan bewust en geef vooral aan wat u prettig en minder prettig vindt aan digitale zorg. Zo kunnen we er met zijn allen voor zorgen dat de kwaliteit van zorg geborgd blijft.