CAHAL team voert tijdens Kinderhartmissie in Suriname zo'n 20 katheterinterventies uit

Op dit moment is er een team van verpleegkundig- en medisch specialisten van het Centrum Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam en Leiden (CAHAL) in Suriname voor de jaarlijkse Kinderhartmissie. Het team voert in een aantal dagen zoveel mogelijk katheterinterventies uit bij kinderen met aangeboren hartafwijkingen om hen weer een toekomst te geven.

Vanwege de COVID-19 pandemie is het team in 2019 voor het laatst in Suriname geweest voor het uitvoeren van katheterinterventies. Gelukkig kunnen de missies hervat worden en is op 9 april j.l. een team vertrokken naar Suriname. Het team bestaat uit prof. dr. Nico Blom (kindercardioloog LUMC/AMC), prof. dr. Robbert de Winter (interventiecardioloog AMC) en Els Nagtegaal (verpleegkundig manager LUMC). Zij zullen de interventies uitvoeren in samenwerking met dr. Amadu Juliana (kindercardioloog AZP) en drs. Shirley Lo-A-Njoe (kindercardioloog CMC).

Van 11 tot 14 april voeren zij zo’n 20 katheterinterventies uit bij patiënten in de leeftijd van ½  jaar tot 18 jaar oud. Het betreft voornamelijk interventies zoals het sluiten van een atrium septum defect (ASD), ventrikelseptumdefect (VSD) en open-ductus botalli. Ook worden er diverse stents geplaatst in grote vaten.

Vandaag is de laatste dag van de missie aangebroken. Zondag keert het team weer huiswaarts na opnieuw een intensieve maar mooie Kinderhartmissie.