Hart Long Centrum gestart met gespecialiseerde Aortapoli

De optimale behandeling van ziekten aan de aorta vraagt om een multidisciplinaire benadering. Al enige jaren worden alle patiënten die in aanmerking komen voor een interventie in een multidisciplinair team overleg (MDO) besproken, het zogenoemde ‘the A(aorta)-team’. In ‘the A-team’ zijn de specialismen Cardiologie, Cardiothoracale Chirurgie en Vaatchirurgie vertegenwoordigd. Sinds vorige week is het Hart Long Centrum gestart met een gespecialiseerde aortapoli.

Patiënten met een chronische aorta-aandoening en patiënten die een interventie vanwege acute aorta ziekten hebben ondergaan worden hier vervolgd. Door een nauwe samenwerking van de verschillende specialisten (cardiologen, cardiothoracaal chirurgen, vaatchirurgen) en een dedicated verpleegkundig specialist wordt zo de zorg voor de aortapatiënt geoptimaliseerd. De bestaande CT-poli voor de follow-up van geopereerde patiënten is in deze poli opgenomen. De patiënten die in aanmerking komen voor de aortapoli worden poliklinisch vervolgd, waarbij o.a. gebruik wordt gemaakt van thuismonitoring door middel van een ‘ aortabox’  zodat bijv. de bloeddruk adequaat en tijdig kan worden gecontroleerd en de behandeling zo nodig kan worden bijgesteld. Verwijzers binnen en buiten het LUMC kunnen patienten aanmelden door een email te sturen naar: aorta@lumc.nl

 The A-team van het Hart Long Centrum bestaat uit:

 Dr. Arthur Scholte, cardioloog
Dr. Thomas van Brakel, cardiothoracaal chirurg
Dr. Jan van Schaik, vaatchirurg
Mw. Ellen Poorter, verpleegkundig specialist aortaziekten