Mogelijkheden SimcenterED

SimcenterED is een unieke locatie voor onderwijs in technische vaardigheden op het gebied van (non)invasieve beeldvorming en invasieve (intravasculaire) behandelingen. Alle onderwijsactiviteiten zijn gebaseerd op simulatie en gericht op iedereen die beroepsmatig met patiënten met hart- en vaataandoeningen in aanraking komt.

De begeleiding wordt gedaan door professionals die zelf dagelijks werken met de gebruikte materialen en technieken. Van team scenariotraining in noodsituaties tot individuele training in complexe onderzoeken en behandelingen kunnen worden verzorgd in SimcenterED.

Onderwijsactiviteiten

SimcenterED is een technologische leeromgeving waarin wordt geprobeerd om zo dicht mogelijk bij de dagelijkse realiteit van het ziekenhuis te komen, zonder enig risico voor de patiëntveiligheid. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:

  • Het leren van invasief echo-onderzoek door specialisten in opleiding
  • Hands-on trainingen in nieuwe technieken voor medisch specialisten
  • Basiscursus vaatonderzoeken voor zorgprofessionals
  • Noodscenario teamtraining voor hartkatheterisatielaboranten (crew resource management training)
  • Basiscursus transthoracale echocardiografie
  • Introductie in de implantatie van pacemakers en ICD's

Zo zijn er talloze mogelijkheden voor de toepassing van simulatie in onderwijssituaties. Om goede aansluiting te bereiken met bestaande onderwijs- en opleidingsprogramma’s wordt gebruik gemaakt van prophiciency based education. Bent u benieuwd of er voor u ook een cursus beschikbaar is, neemt u dan vrijblijvend contact op.

Onderzoek

Naast onderwijs is SimcenterED een instituut waar de toepassing van simulatie wordt onderzocht. Zowel voor de toepassing binnen onderwijs en opleiding als voor de ontwikkeling van nieuwe medische technologie

AM 20170117 114373