SimcenterED

Het LUMC heeft een belangrijke taak bij de opleiding van zorgprofessionals. Hierbij is training van zowel medisch-technische handelingen als andere competenties van belang.

De training van medisch-technische handelingen was tot voor kort vaak gebaseerd op het zogenaamde “meester-gezel” principe. Een ervaren medisch specialist leert een arts-assistent de beginselen van de handeling. Vervolgens doet de assistent ervaring op in het uitvoeren van steeds complexere procedures. Door de toenemende complexiteit van procedures vandaag de dag heeft een dergelijk model niet de voorkeur. Immers, het is inherent aan het model dat patiënten schade kunnen ondervinden als gevolg van het feit dat de assistent nog ervaring moet opdoen.

Nieuwe technieken

Ook bij de introductie van nieuwe technieken was het tot voor kort gebruikelijk dat een techniek vrij snel in de patiëntenzorg werd toegepast. Toch zou het beter zijn om nieuwe procedures of nieuwe technologie eerst te gebruiken in een simulatie-omgeving alvorens deze in patiënten toe te passen. 

AM 20120705 8018

Simulatie buiten de zorg

Binnen niet-medische vakgebieden is het gebruik van simulatoren al langer gebruikelijk. Zo worden piloten getraind op een flightsimulator alvorens zij gecertificeerd worden. Ook in de scheepvaart, procesindustrie en het leger is het gebruik van simulatoren een vast onderdeel van training en certificering geworden. Hierbij gaat het niet alleen om het uitvoeren van technische handelingen, maar ook om zogenaamde crew-resource managementtrainingen. Bij dit laatste wordt de samenwerking tussen professionals onderzocht en verbeterd in een simulatie omgeving. 

Simulatie binnen de zorg

Het grote voordeel van simulatie in de zorg zou kunnen zijn dat het de mogelijkheid creëert om een breed scala aan vaardigheden te trainen zonder dat patiëntveiligheid in het geding komt.

De kwaliteit van de simulatoren die momenteel beschikbaar zijn voor o.a. angiografie, percutane interventies, (pacemaker) leadimplantaties en echografie is inmiddels dusdanig dat de werkelijkheid zeer dicht wordt benaderd. De doelstelling van SimcenterED is om deze vormen van simulatie voor een breed publiek beschikbaar te maken. Wij doen dit door gebruik te maken van tailormade onderwijsprogramma’s, waarbij theoretische achtergrond en vaardigheidstrainingen worden aangepast op de gebruiker. Alles wordt gedaan vanuit een duidelijke missie en visie. Voor meer informatie zie ook:  "Wat kan bij SimcenterED". In SimcenterED wordt naast onderwijs ook onderzoek gedaan naar de toepassing van simulatie.