LICHT en de maatschappij

Niet alleen door wetenschap, maar ook met maatschappelijke projecten probeert LICHT vorm te geven aan de doelstelling "Introducing new technology safely and when effective"

Samen met partners binnen het LUMC, de gemeente Leiden en industriële partners zullen projecten worden ontwikkeld om de gezondheid van inwoners van wijken met een lage sociaal economische status te bevorderen. Uit veel studies blijkt de levensverwachting van inwoners van deze wijken aanzienlijk lager te zijn dan van andere patiënten. Technologie is niet het antwoord, maar kan wel helpen bij het verbeteren van de sociale cohesie, het verbeteren van gezondheidsbewustzijn en actieve patiëntparticipatie. Binnen dit project zal de inzet van personal health devices en gerichte applicaties worden onderzocht en toegepast.

LICHT is zo opgezet dat het een ontwikkelplaats is voor de toepassing van nieuwe technologie in de gezondheidszorg. Het uiteindelijk doel is het bevorderen van de actieve participatie van patiënten en zorgverleners, het verbeteren van de zorg en het opzetten van voorbeeldprojecten.