Leiden Innovation Center for Heart disease and Technology

Simulatie, 3-D printing & visualisatie, smart health applicaties en andere E-health domeinen kunnen niet los van elkaar gezien worden. Voor de integratie van deze technologie is het Leiden Innovatie Centrum voor Hartziekten en Technologie, kortweg LICHT, opgericht.

Binnen het Hart Long Centrum van het LUMC bestaat ruime ervaring met verschillende vormen van nieuwe zorg en de toepassing van consumer-technologie die een vast onderdeel van geïntegreerde patiëntenzorg vormen. Hierbij wordt getracht om shared decision making te faciliteren, maar meer nog om patiëntparticipatie op een hoger niveau te brengen.

Logo LICHT Scherm

De komende jaren zal een grote hoeveelheid apparaten en applicaties op de markt komen die het onderscheid tussen personal medicine en de traditionele gezondheidszorg tot op zekere hoogte zullen doen vervagen. Dit biedt veel kansen maar ook uitdagingen om een en ander op een gestructureerde en verantwoorde wijze in de klinische praktijk te integreren met de traditionele zorg. Effectief en veilig zijn sleutelwoorden bij de introductie van nieuwe technologie en LICHT zet zich hiervoor in.