Stoppen met roken

Stoppen met roken heeft op elk moment zin. Ook als u al heel lang heeft gerookt, gaat u er op vooruit bij stoppen. Elke sigaret minder maakt al een verschil.

Wanneer u stopt met roken neemt uw risico op hart- en vaatziekten snel af. Na twintig minuten dalen de bloeddruk en hartslag. Na 2 tot 12 weken zijn de longfunctie en bloedsomloop verbeterd. Na 1 jaar is de kans op een hartinfarct al met de helft verminderd. Buiten de voordelen voor uw hart heeft stoppen met roken ook veel andere gunstige effecten:

Voordelen van stoppen met roken

  • Uw immuunsysteem verbetert
  • U voelt zich fitter
  • U hoest minder
  • U ruikt en proeft beter
  • Uw conditie verbetert
  • U krijgt een frissere adem
  • U bespaart geld

Ik wil stoppen met roken, maar hoe?

Stoppen met roken is lastig, maar niet onmogelijk. Onderzoek heeft bewezen dat stoppen met roken het best werkt onder begeleiding en met behulp van nicotinevervangende middelen. Om onze patiënten zo goed mogelijk te helpen, werken wij samen met SineFuma. Zij organiseren een stopprogramma van 7 weken.

Wilt u liever eerst zelf aan de slag?

Doe dan het volgende: Weeg de voordelen af tegen de nadelen van het stoppen met roken. Door hier goed over na te denken wordt het voor uzelf duidelijker waarom u wilt stoppen. Bereid uw plan om te stoppen voor. Hierdoor maakt u het voor uzelf makkelijker.

Kies een startdatum die 3 à 4 weken vanaf vandaag ligt
Tot die tijd kunt u zich rustig voorbereiden op het minderen of stoppen. Denk goed na over de datum, want deze datum is definitief.

Neem maatregelen
Maak van uw huis een rookvrije zone. Gooi alle asbakken en aanstekers weg en wees streng voor uzelf. Als u gewend bent om binnen te roken, was dan ook uw gordijnen. Rook in de laatste 2 weken ook alleen buiten.

Doorbreek gewoonten
Het roken van een sigaret is vaak gekoppeld aan situaties. Dit kan bijvoorbeeld bij een kopje koffie zijn, na het eten, tijdens het wachten op de bus of trein of als u alcohol drinkt. Het is belangrijk om voor uzelf in kaart te brengen in welke situaties u standaard rookt. Hierdoor kunt u zich voorbereiden als het in bepaalde situaties moeilijk wordt. Neem bijvoorbeeld een boek mee om te lezen wanneer u moet wachten op de bus of trein. Loop na het eten een blokje om in plaats van een sigaret te roken.

Licht uw omgeving in
Door uw omgeving op de hoogte te brengen van uw plan om te minderen of te stoppen kunnen zij u steunen op momenten dat u het moeilijk heeft. Heeft u vrienden / naasten die ook roken? Vraag ze om samen met u te minderen of te stoppen, zo kunnen jullie steun aan elkaar hebben. Als ze dat niet willen, vraag ze om niet te roken in uw bijzijn. Zo wordt u minder in de verleiding gebracht om terug te vallen in oude gewoontes.

Afleiding
Er gaan momenten komen dat u zin heeft in een sigaret. Afleiding zoeken kan u helpen door het ergste moment heen te komen. Denk aan: een blokje om maken, een klusje doen (bedenk concreet wat voor klusje) of een spelletje op uw telefoon. Alles wat kan helpen om u even af te leiden.

Uitzitten
U kunt zich verzetten tegen de trek, maar u kunt het ook uitzitten. De trek naar een sigaret komt namelijk in vlagen. Het komt, zet door, houdt aan, en vervolgens vermindert de trek en verdwijnt het weer. Ga op een rustige plek zitten als u trek krijgt en laat het gevoel over u heen komen. U zult merken dat de trek opkomt, en vanzelf weer verdwijnt. Als het gelukt is om de trek te weerstaan geeft het u een gevoel van overwinning.

Onthoud: een misstap is niet falen
Er zullen zich momenten voordoen die moeilijk zijn, en mogelijk situaties waarin u het niet kunt weerstaan. Zie deze uitglijder niet als falen, maar enkel als een misstap. Gebruik het als leermoment. Wat heeft er voor gezorgd dat u weer ging roken? Hoe kan u dat in de toekomst voorkomen? Maak een strategie voor uzelf wat u kan helpen op moeilijke momenten.

Tip: praat erover met mensen die gestopt zijn.
U merkt dat eigenlijk iedereen blij is dat ze gestopt zijn. Ook kunnen ze u vertellen hoe zij door de moeilijke momenten zijn gekomen.

Hulp bij stoppen

Onthoud dat u niet alleen hoeft te stoppen met roken. Sommige mensen vinden het fijn om hulp en ondersteuning te krijgen bij het stoppen met roken. Dit kan via SineFuma, een initiatief die mensen digitaal helpt bij het stoppen met roken via een coaching programma. Dit kan u helpen op makkelijke en moeilijke momenten.

Uw huisarts of wij kunnen u aanmelden bij SineFuma.
Wilt u dat wij u verwijzen, bespreek het tijdens het consult met uw behandelaar of stuur een e-mail naar hartpoli@lumc.nl