R- Mission!

Naast goede klinische zorg (Good Clinical Practice) heeft het LUMC ook regels op gesteld voor goed onderzoek (Good Scientific Practice).

Deze regels zijn opgezet om kwaliteit en integriteit te waarborgen. Het gebruik van persoonsgegevens en onderzoeksgegeven is hierdoor aan strikte regels gebonden.

BIJLAGEN