Q- Mission!

Om de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid verder te verbeteren, is het Q(uality)-Mission! project opgestart. Het uitgangspunt is dat medewerkers veilig (bijna-)incidenten, complicaties en fouten kunnen melden. Sinds de start van het project is het aantal meldingen aanzienlijk toegenomen. Dit wordt gezien als een positieve ontwikkeling. Meldingen zijn een onmisbare input voor continue kwaliteitsverbetering en het nemen van maatregelen tot verbetering.

Decentrale meldingscommissie

De decentrale meldingscommissie (DMC) bespreekt en analyseert meldingen en zet het kwaliteitsbeleid uit. Daarnaast worden complicaties, (bijna-)incidenten en fouten besproken in een maandelijkse bijeenkomst voor arts-assistenten en cardiologen. Door hier lering uit te trekken, wordt bijgedragen aan kwaliteitsverbetering.

Veiligheidsweek

Jaarlijks wordt er een "veiligheidsweek" georganiseeerd. Tijdens deze week wordt extra aandacht besteed aan patiëntveiligheid door middel van workshops, lezingen, "mollenacties" etc.