Mission! Aorta

 De aorta is de hoofdslagader van het menselijk lichaam. De aorta vervoert het zuurstofrijk bloed van het hart naar de rest van het lichaam. Vanuit de aorta ontspringen kleinere slagaders naar alle organen en weefsels. Het wordt ook wel de levensslagader genoemd. Er zijn meerdere aortaziekten waar controle van een cardioloog en/of verpleegkundig specialist noodzakelijk is. In enkele gevallen is er een nauwe samenwerking met de cardiochirurg en/of de vaatchirurg.

Mission! Acuut Aorta Syndroom

De term "acuut aorta syndroom" beschrijft een groep van potentieel levensbedreigende aandoeningen van de grote lichaamsslagader, de aorta. De aorta vervoert het bloed van het hart naar het lichaam. Bij een acuut aorta syndroom kan er sprake zijn van een scheur van de binnenste wand van de aorta (aortadissectie), een stolsel in de wand van de aorta (intramuraal hematoom), een atherosclerotische zweer (ulcus) of een instabiele verwijding van de aorta (aneurysma). De afwijking kan gelokaliseerd zijn in het opstijgende deel van de aorta (type A) of het afdalende deel van de aorta (type B).

Patiënten met een acuut aorta syndroom hebben een plotselinge, zeer hevige, scheurende pijn tussen de schouderbladen en op de borst, soms uitstralend naar de schouder, nek, arm, kaak, buik of heupen. Een snelle diagnose is essentieel om de kans op overleven te vergroten. De diagnose wordt gesteld aan de hand van een CT-scan waarna een team, bestaande uit de thoraxchirurg, vaatchirurg en cardioloog, bepaalt of een spoedoperatie noodzakelijk is en/of dat behandeling met medicijnen is aangewezen. De medicijnen hebben als doel de bloeddruk te verlagen, hierdoor daalt namelijk de druk in de aorta.

Mission! Marfan

Patiënten met kenmerken van of verdenking op het Marfan syndroom (verwijding of scheur van de aorta, lensloslating van het oog of 1e graads familieleden met Marfan Syndroom) of verwante erfelijke bindweefselaandoeningen die ook gepaard gaan met een verwijding of scheur van de aorta, worden op deze polikliniek gezien.

Na diagnostiek met beeldvorming (echocardiografie of MRI, CT scan van de aorta) wordt in eerste instantie eventueel gestart met medicijnen om de bloeddruk in de aorta zo laag mogelijk te houden. Regelmatig vindt controle op de polikliniek plaats om de groei van de aorta te bepalen. Indien de aorta te groot wordt, vindt in overleg met de thoraxchirurg een operatie plaats, waarbij de verwijde aorta wordt vervangen. Ook wordt advies gegeven over zwangerschap, bevalling en leefstijl ten aanzien van sport.

 Onderverdeling aortaziekten

Aorta aneurysma

  • Aneurysma in de buik (abdominaal aorta aneurysma)
  • Aneurysma in de borst (thoracaal aorta aneurysma)

Aorta dissectie

  • Chronische dissectie
  • Acute dissectie

Bindweefsel aandoeningen

  • Marfan syndroom
  • Ehlers-Danlos syndroom
  • Loeys-Diets syndroom

Polikliniek Mission! Aorta

Deze polikliniek is ingericht om patiënten met een aandoening aan de aorta te behandelen. Voornamelijk zal de behandeling bestaan uit bloeddruk regulatie, leefstijladviezen en het monitoren van de diameter van het aneurysma middels echo controle. Indien nodig worden individuele patiënten besproken in een multidisciplinaire aortabespreking of het Marfan team van het LUMC. Wanneer er een chirurgische behandeling nodig is zullen de postoperatieve nacontroles ook in deze polikliniek plaats vinden. Door een gespecialiseerde poli ontstaat er een nauwe samenwerking met cardiologie, cardiochirurgie, vaatchirurgie en klinisch geneticus waarbij de patiënt centraal staat. Op deze polikliniek ziet u een verpleegkundig specialist gespecialiseerd in aortaziekten, ofwel fysiek in het ziekenhuis of via een digitaal spreekuur. Zij gaat de behandelrelatie met de patiënt aan waarbij ze samen met de cardioloog of chirurg het beleid bepaalt.

Ehealth - Aortabox

Bij deze poli wordt veelal gebruik gemaakt van The Box. Dit is een pakket met verschillende apparaten voor het uitvoeren van thuismetingen. Patiënten kunnen thuis hun bloeddruk opmeten, krijgen een stappenteller en een weegschaal. De gegevens van deze thuismetingen kunnen worden ingezien door de verpleegkundig specialist. Tijdens het (digitaal) spreekuur worden deze metingen besproken en geëvalueerd. Voor patiënten die een chirurgische behandeling ondergaan bestaat er een uitgebreidere Box.

Meer informatie

Voor meer informatie leest u het informatieboekje onderaan deze pagina. 

Contact

Voor medisch inhoudelijke vragen met betrekking tot de aorta kunt u contact opnemen via aorta@lumc.nl, voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de polikliniek hartziekten via hartpoli@lumc.nl.