Jaarverslagen

Ieder jaar stellen wij een overzicht samen van activiteiten, resultaten en de toekomst van het Hart Long Centrum Leiden. Wij vinden het belangrijk om dit met u te delen; uiteindelijk willen we samen met u de kwaliteit van zorg verbeteren.

Hieronder kunt u de jaarverslagen van de afgelopen jaren lezen. Wij stellen het op prijs wanneer u uw vragen of opmerkingen met ons deelt. Alleen samen met u kunnen we de kwaliteit van onze zorg verbeteren. U kunt ons mailen op cardio@lumc.nl

Let op! Vanaf 2021 is ons centrum overgegaan op online interactieve jaarverslagen. U vindt de online jaarverslagen hieronder.

Jaarverslag 2021