EPD-Vision

Het Hart Long Centrum Leiden heeft sinds 1992 een eigen elektronisch patiëntendossier (EPD) in ontwikkeling. Al sinds 2006 werkt dankzij dit systeem (EPD-Vision) de
hele afdeling (Hartziekten en Thoraxchirurgie) papierloos. Artsen, verpleegkundigen, en onderzoekers werken er dagelijks mee. Via EPD-Vison heeft de zorgverlener ook toegang tot gegevens die zich in andere systemen bevinden, zoals ECG’s, angiobeelden (cathkamers), echobeelden etcetera. Ook meetgegevens uit pacemakers en ICD’s kunnen automatisch via een koppeling met programmers en met externe databases worden ingelezen in EPD-Vision.

Een groep patiënten heeft de beschikking over apparatuur waarmee zij thuis onder andere hun ECG, bloeddruk en gewicht kunnen meten. Deze gegevens worden automatisch doorgestuurd naar EPD-Vision. Verder gaan we op korte termijn van start met een digitaal spreekuur, waarbij de patiënt en de zorgverlener communiceren via een webcam en microfoon/luidspreker. Voor meer informatie over dit project, zie The Box

Patiëntportaal

Patiënten hebben toegang tot hun eigen dossier via een webportaal, waar ze op een veilige manier kunnen inloggen met hun DigiD. Via dit webportaal kunnen patiënten ook vragenlijsten invullen en communiceren met hun zorgverleners. 

Koppelingen EZIS / EPD-Vision

De afdeling Longziekten maakt gebruik van een speciale module die is gemaakt in het ziekenhuis informatie systeem (EZIS, Chipsoft). Er zijn een aantal belangrijke koppelingen gerealiseerd tussen EPD-Vision en EZIS, waardoor alle cruciale gegevens altijd in beide systemen beschikbaar zijn. Verder wordt de definitieve patiëntenbrief die geheel in EPD-Vision wordt gemaakt, doorgestuurd naar EZIS, zodat deze in EZIS in te kijken is, en daarnaast via EZIS elektronisch naar de huisarts of andere verwijzer kan worden gestuurd. Voor de verdere ontwikkeling en het beheer van het EPD en de daar aan gekoppelde systemen heeft het Hartcentrum drie fulltime ontwikkelaars in dienst.