TAVR Unload studie

Een gerandomiseerd onderzoek naar aortaklepvervanging om het linkerventrikel te ontlasten bij patiënten met hartfalen. 

Doel van het onderzoek

Met deze studie wordt onderzocht of vervanging van de aortaklep in combinatie met de huidige standaardbehandeling bij hartfalen (OHFT) bij patiënten met een matige vernauwing van de aortaklep, veiliger en beter is dan alleen de huidige standaardbehandeling.

Algemene informatie

Op basis van loting wordt bepaald of de proefpersoon een aortaklepvervanging ondergaat, of de standaardbehandeling volgt.

De standaardbehandeling bestaat uit medicatie en leefregels (zoals vocht- en zoutbeperking). 

Bij loting voor de aortaklepvervanging, wordt de aortaklep vervangen door de Edward SAPIEN 3-aortaklep. Deze kunstmatige klep is in Nederland goedgekeurd voor patiënten met ernstige aortaklepvernauwing, maar nog niet voor patiënten met matige aortaklepvernauwing.

Met dit onderzoek wordt getest of de kunstmatige klep net zo werkt en veilig is voor patiënten met matige aortaklepstenose, als voor patiënten met ernstige aortaklepstenose.

Controle
Aan alle patiënten wordt gevraagd om voor vervolgafspraken naar het ziekenhuis te komen: na 1 maand, 6 maanden, 1 jaar en 2 jaar. Mogelijk wordt het onderzoek verlengd tot 5 jaar, waarbij gevraagd zou kunnen worden jaarlijks op controle te komen.

Tijdens de controleafspraken wordt een aantal vragenlijsten doorgenomen, wordt een 6-minutenwandeltest afgenomen, wordt er bloed geprikt en bij een aantal afspraken wordt een echo en een hartfilmpje gemaakt.

Contact

Betrokkenen: 

Dr. Victoria Delgado, cardioloog

 

Heeft u vragen over dit onderzoek? Neem dan contact met ons op.