Biowomen onderzoek

Bij hartfalen is de pompkracht van het hart zwakker dan normaal waardoor het hart niet meer in staat is voldoende bloed rond te pompen. Het lichaam krijgt dan onvoldoende zuurstofrijk bloed en er kan zich vocht opstapelen in de longen en de weefsels. Hierdoor ontstaan klachten als vermoeidheid en kortademigheid. 

Korte omschrijving

In sommige gevallen besluit de arts om deze groep patiënten te behandelen met cardiale resynchronisatie therapie (CRT). CRT wordt gebruikt bij patiënten met hartfalen waarbij de beide harthelften (linkerkamer + rechterkamer) niet meer gelijktijdig samentrekken.

Met een CRT-apparaat worden de beide hartkamers gelijktijdig gestimuleerd door middel van elektroden in de rechter- en linkerkamer. Hierdoor zal de pompfunctie van het hart verbeteren en kunnen de typische klachten van hartfalen verminderen. Uit analyses van voorgaande onderzoeken (die echter telkens een minderheid aan vrouwen bevatte: 25-30%) blijkt dat vrouwen mogelijk een betere respons hebben aan CRT.

Doel van het onderzoek

Met dit onderzoek worden de verschillen tussen vrouwen en mannen in hun respons op behandeling met CRT in kaart gebracht. Mogelijk kan dit onderzoek leiden tot een beter inzicht in de verschillen tussen CRT respons bij vrouwen en mannen om zodoende aangepaste selectie criteria te bepalen voor de verschillende geslachten.

Algemene informatie

Het onderzoek loopt in ongeveer 25 ziekenhuizen binnen Europa (in ongeveer 8 landen) en er zullen in totaal 495 proefpersonen aan meedoen. In dit onderzoek zal eenzelfde aantal vrouwen als mannen worden ingesloten die een standaard indicatie hebben voor CRT.

Voor de implantatie van het CRT-apparaat zullen er een aantal medische onderzoeken plaatsvinden om de hartfalen status nauwkeurig in kaart te brengen en worden er gegevens uit het medisch dossier verzameld. De implantatieprocedure en het gebruik van het CRT-apparaat zal in essentie gelijk zijn voor zowel proefpersonen die deelnemen aan dit onderzoek als 'reguliere' patiënten, behalve dat alle gegevens van het CRT-apparaat en informatie over de klinische toestand van de proefpersoon zullen worden verzameld voor de studie.

Gedurende een periode van 12 maanden, wordt de hartfalen status van de proefpersoon nauwkeurig opgevolgd door middel van diverse onderzoeken en vragenlijsten. Op deze manier wordt de respons op de CRT-apparaat in kaart gebracht. 

Contact

Dr. Lieselot van Erven, cardioloog

Ellen van der Willik, researchverpleegkundige

 

Heeft u vragen over dit onderzoek? Neem dan contact met ons op.