Informatie voor professionals

De afdelingen Thoraxchirurgie en Cardiologie hebben samen een postoperatief zorgpad ontwikkeld. Na een openhartoperatie kunnen complicaties ontstaan zoals boezemfibrilleren, decompensatio cordis of een wondinfectie. Thuismeten geeft extra informatie waardoor dit soort complicaties in een vroeg stadium kunnen worden opgespoord. Het zorgpad bestaat uit poliklinische follow-up na open hartoperatie middels eHealth.

Nadere informatie

In het zorgpad eHealth meten de patiënten thuis zelf de vitale parameters. De meetgegevens worden doorgestuurd naar het LUMC en gecontroleerd door de verpleegkundig specialist. De controle na twee weken zal via het digitale spreekuur plaatsvinden (webcamconsult). Na drie maanden zal een controle op de polikliniek van het LUMC plaatsvinden. De patiënten zullen na drie maanden weer terugverwezen worden naar hun eigen cardioloog. Na twaalf maanden volgt een laatste afspraak bij de verpleegkundig specialist via het digitale spreekuur.

The Box

Patiënten krijgen voor de metingen een pakket mee naar huis. Dit pakket noemen wij ‘The Box’. Inhoud van The Box bestaat uit verschillende apparaten: bloeddrukmeter, weegschaal, apparatuur om het hartritme te meten, horloge met stappenteller, thermometer en een zuurstofsaturatiemeter. Hier zitten voor de patiënt geen kosten aan verbonden.

Doel

Het doel van het thuismeten is om op tijd complicaties te kunnen signaleren. De frequentie van het meten thuis of op de revalidatie- of herstelplek is gelijk. Deze gegevens worden doorgestuurd naar het ziekenhuis.

Gegevens beveiligd doorgestuurd

Het versturen van de metingen gebeurt via geïnstalleerde applicaties die met Bluetooth in verbinding staan met de verschillende apparaten. Er is een directe koppeling met ons ziekenhuis, waardoor de verpleegkundig specialist inzage heeft in de gegevens van elke deelnemende patiënt. De frequentie waarop de verpleegkundig specialist de meetgegevens bekijkt, is per Box verschillend. De gegevens worden beveiligd doorgestuurd volgens de AVG-richtlijnen.

Controleafspraken

Patiënten hebben na ontslag een afspraak op het digitale spreekuur. Dat betekent dat de patiënt contact heeft met de verpleegkundig specialist via de webcam. Dat kan ook tijdens opname op een herstel- of revalidatieplek. De verpleegkundig specialist heeft de meetgegevens die de patiënt heeft ingestuurd van te voren ingezien en deze zullen besproken worden tijdens het webcamconsult. De verpleegkundig specialist zal bovendien informeren naar hoe het gaat en of er klachten zijn. Verder zal de wond bekeken worden en de medicatie doorgenomen worden en eventueel bijgesteld.

Na drie maanden verschijnt de patiënt bij de verpleegkundig specialist in het LUMC op de polikliniek, waarbij aanvullend onderzoek zal plaatsvinden. Nadien keert de patiënt weer terug naar de verwijzend cardioloog. Het contact wordt afgesloten na een laatste webcamconsult, 12 maanden na de operatie.