Informatie voor patiënten

Infographic The Box DEF2.

Thuismeting voor hartpatiënten en het digitale spreekuur

Het Hart Long Centrum Leiden streeft altijd naar de beste zorg. Wij willen daarom niet dat de begeleiding stopt zodra u het ziekenhuis verlaat. Sinds enige tijd kunnen wij u extra zorg bieden in de vorm van thuismeetapparatuur en maken wij het voor u gemakkelijker om contact te hebben met uw behandelaar.
Dit nieuwe initiatief staat bekend als “The Box”. U krijgt hierbij de mogelijkheid om thuismetingen via een smartphone of tablet te doen met behulp van verschillende apparaten. Daarnaast kunt u de vervolgafspraak met uw verpleegkundig specialist of cardioloog vanuit uw eigen huis uitvoeren met behulp van het digitale spreekuur.

Wat voor apparaten kan ik meekrijgen?

De verstrekking van de apparaten gaat op indicatie. Per persoon wordt er gekeken welke metingen, en de daarbij behorende apparaten, nodig zijn.

De inhoud van The Box kan bestaan uit verschillende apparaten:
• Bloeddrukmeter
• Weegschaal
• Apparatuur om het hartritme te meten
• Een stappenteller
• Thermometer
• Zuurstofsaturatiemeter

Meer informatie over de apparaten vindt u hier.

Wat heb ik nodig om te kunnen deelnemen?

De apparaten die u nodig heeft ontvangt u van het Hart Long Centrum Leiden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Een deel van de apparatuur krijgt u in bruikleen van het Hart Long Centrum Leiden. De overige apparaten worden na het traject een gift.
Verder heeft u draadloos internet nodig voor het thuis gebruik van de apparaten en voor het contact via het digitaal spreekuur. De apparaten worden gekoppeld aan een smartphone of tablet, deze koppelingen gaan via bluetooth en wifi. Om deze koppelingen te maken zijn applicaties uit de App Store (iOS) of uit de Play Store (Android) nodig. Voor het digitale spreekuur heeft u een computer, smartphone of tablet nodig met een webcam en een microfoon.

Hoe vaak moet ik meten?

The Box wordt voor u persoonlijk samengesteld. De tijd die u nodig heeft voor de metingen is afhankelijk van het aantal apparaten die u meekrijgt en frequentie van uw metingen. De meetmomenten variëren van dagelijks tot één keer per week. U krijgt bij het uitreiken van The Box informatie over wat u gaat meten en hoe vaak. Verder krijgt u adviezen over op welk tijdstip u het beste kunt meten.
Afhankelijk van het doel van de metingen stoppen de controles van de metingen na drie maanden, één jaar of worden ze gecontinueerd.

Wie kan mijn gegevens inzien?

De behandelaar heeft uw toestemming nodig om uw gegevens in te zien. De gegevens worden dan automatisch doorgestuurd naar uw behandelaar. De databasegegevens worden beschermd volgens de huidige AVG-richtlijnen (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Wat doet het ziekenhuis met mijn metingen?

Uw metingen worden één of meerdere keren per week gecontroleerd. Bij de uitreiking van The Box hoort u hoe vaak wij uw metingen controleren. 

Het digitale spreekuur

Voor het digitale spreekuur komt u niet naar het Hart Long Centrum Leiden, maar spreekt u met de verpleegkundig specialist, arts-assistent of cardioloog via een videoconferentiesysteem. Videoconferencen kunt u vergelijken met Skypen of Facetimen. Uw behandelaar zal u dezelfde vragen stellen als tijdens een spreekuur op de polikliniek van het Hart Long Centrum. We spreken daarom van een digitaal spreekuur. Een voordeel hiervan is dat u niet naar het ziekenhuis hoeft te komen, maar dat u gewoon vanaf iedere computer met een webcam, tablet of smartphone met uw behandelaar kunt spreken. Een afspraak voor het digitale spreekuur wordt ingepland. U krijgt daarvoor een e-mail met de afspraak. Voorafgaand aan de afspraak bekijken wij de metingen die u heeft ingestuurd.