Hartrevalidatie

Hartrevalidatie is bedoeld voor mensen met een hartaandoening zoals een hartziekte, hartfalen of hartritmestoornissen. Maar ook voor mensen die een hartinfarct hebben doorgemaakt, een hartoperatie of harttransplantatie hebben ondergaan, zijn gedotterd, of een pacemaker of inwendige defibrillator hebben gekregen. Hartrevalidatie kan ook zinvol zijn voor wie zich voorbereidt op een hartoperatie.

Waarom hartrevalidatie?

Een hartaandoening kan grote lichamelijke en psychische gevolgen hebben. Door hartrevalidatie kunt u uw dagelijks leven weer oppakken en voortzetten binnen uw eigen mogelijkheden. U leert naar uw lichaam luisteren, er mee omgaan en er weer op vertrouwen. Ook aan de verwerking van uw hartaandoening besteden wij veel aandacht. Vaak heeft het gevolgen voor de relatie met bijvoorbeeld uw partner, ouders of kinderen. Belangrijk is dat u samen met de veranderde situatie leert omgaan. Daarom zijn zij welkom tijdens de gesprekken met uw hulpverleners.

Revalidatie op maat

Voorafgaand aan de revalidatie brengen wij eerst uw mogelijkheden en wensen in kaart. Dit gebeurt door middel van gesprekken met een arts en onderzoeken, zoals een fietstest. Zonodig volgt een gesprek met een maatschappelijk werker of fysiotherapeut. Dit vooronderzoek vormt de basis voor uw revalidatieprogramma 'op maat'. Het programma duurt

afhankelijk van uw aandoening, mogelijkheden en doelen gemiddeld twee tot drie maanden.

Het revalidatieprogramma

Het basisprogramma bestaat uit medische zorg, trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten. Trainingen in groepsverband zorgen voor een optimale conditie en leren u omgaan met uw aandoening tijdens lichamelijke inspanning. Zo kunt u naar eigen vermogen meedoen aan bijvoorbeeld fietsen, lopen, fitness, zwemmen, roeien, sport en spel. Ook krijgt u ademhalings- en ontspanningsoefeningen. 

Aanvullende begeleiding

Naast het basisprogramma krijgt u zonodig individuele begeleiding. Ook kunt u deelnemen aan specifieke groepscursussen, zoals: stoppen met roken, leven met een inwendige defibrillator, acceptatie van uw hartaandoening, stressmanagement en gedragsverandering bij overgewicht.

Deskundige begeleiding

Tijdens de revalidatie wordt u begeleid door een team van deskundigen dat nauw samenwerkt. Afhankelijk van uw situatie kunnen de volgende hulpverleners bij uw revalidatie betrokken zijn: cardioloog en algemeen arts, functieassistent, fysiotherapeut, sportleider, maatschappelijk werker, psycholoog, diëtist en logopedist.

Poliklinisch of klinisch

Hartrevalidatie vindt meestal poliklinisch plaats. U komt dan één of meerdere keren per week naar het revalidatiecentrum voor behandeling en begeleiding. Voor patiënten die vanwege de ernst van hun aandoening nog niet thuis kunnen verblijven, is een aantal plaatsen beschikbaar in de kliniek van het revalidatiecentrum. Zij verblijven daar tijdelijk en krijgen dagelijks een individueel revalidatieprogramma aangeboden

Aanmelding en vergoeding

Voor hartrevalidatie is verwijzing door een arts nodig. Bijvoorbeeld door uw cardioloog, huisarts of bedrijfsarts. Als u in aanmerking wilt komen voor hartrevalidatie, kunt u dit aangeven bij uw arts. Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten van hartrevalidatie.

Adressen

Rijnlands Revalidatie Centrum
Wassenaarseweg 501
2333 AL Leiden
Telefoon: 071 – 5 195 195
www.rrc.nl

Capri Bronovo Hartrevalidatie
Sporthal Hubertusduin
Bronovolaan 3
2597 AX Den Haag
Telefoon: 070-3143035
www.caprihr.nl