Hart&Vaatcafé

Samen met Harteraad organiseren wij het Hart&Vaatcafé in de regio Leiden. hvgcafeicoon rgb

We merken dat patiënten steeds meer behoefte hebben aan informatie over hun ziekte, de mogelijke behandelingen en de keuzes die zij moeten maken. Bovendien wordt contact met lotgenoten als zeer positief en leerzaam ervaren.

Samen met Harteraad haken wij hierop in door het Hart&Vaatcafé te organiseren.

Wat is het Hart&Vaatcafé?

Het Hart&Vaatcafé is een ontmoetingsplaats voor hart- en vaatpatiënten, partners, familie, mantelzorgers, zorgverleners en andere belangstellenden. U kunt er ervaringen uitwisselen, tips opdoen, vragen stellen en uw zorgen bespreken.

Bij ieder Hart&Vaatcafé staat een thema centraal. Een medisch specialist geeft hierover een presentatie en beantwoordt al uw vragen. Uiteraard is er ruim gelegenheid ervaringen te delen met andere aanwezigen en de informatiestands te bezoeken. 

De bijeenkomsten zijn laagdrempelig, interactief en gratis.

Aankomende data en thema's

Op woensdag 30 mei 2018 vond het laatste Hart&Vaatcafé van het seizoen plaats. Op dit moment zijn we druk bezig met de invulling van het aankomende seizoen. Zodra bekend, is het nieuwe programma hier te vinden.   

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via hartvaatcafé@lumc.nl