Hart&Vaatcafé

Samen met De Hart&Vaatgroep en het Alrijne Ziekenhuis organiseren wij het Hart&Vaatcafé in de regio Leiden.hvgcafeicoon rgb

Wij merken dat patiënten steeds meer behoefte hebben aan informatie over hun ziekte, de mogelijke behandelingen en de keuzes die zij moeten maken. Bovendien wordt contact met lotgenoten als zeer positief en leerzaam ervaren. Samen met De Hart&Vaatgroep en het Alrijne Ziekenhuis haken wij hierop in door het Hart&Vaatcafé te organiseren. 

Hieronder vindt u de data en onderwerpen van de aankomende cafés.  

Wat is het Hart&Vaatcafé?

Het Hart&Vaatcafé is een ontmoetingsplaats voor hart- en vaatpatiënten, partners, familie, mantelzorgers, zorgverleners en andere belangstellenden. U kunt er ervaringen uitwisselen, tips opdoen, vragen stellen en uw zorgen bespreken.

Bij ieder Hart&Vaatcafé staat een thema centraal. Een medisch specialist geeft hierover een presentatie en een ervaringsdeskundige deelt zijn verhaal. Uiteraard is er ruim gelegenheid ervaringen te delen met andere aanwezigen en de informatiestands te bezoeken.

Na de pauze kunt u uw vragen aan het panel stellen. De bijeenkomsten zijn laagdrempelig, interactief en gratis.

Op de website van De Hart&Vaatgroep vindt u meer  over de komende Hart&vaatcafés. 

Data en onderwerpen  

Woensdag 31 mei, 15:00-17:00 uur, thema: diabetes 

Aanmelden 

U kunt zich hier aanmelden voor het Hart&Vaatcafé.