TAVR Unload studie

Een gerandomiseerd onderzoek naar aortaklepvervanging om het linkerventrikel te ontlasten bij patiënten met hartfalen. 

Doel van het onderzoek

Met deze studie wordt onderzocht of vervanging van de aortaklep in combinatie met de huidige standaardbehandeling bij hartfalen (OHFT) bij patiënten met een matige vernauwing van de aortaklep, veiliger en beter is dan alleen de huidige standaardbehandeling.

Algemene informatie

Op basis van loting wordt bepaald of de proefpersoon een aortaklepvervanging ondergaat of de standaardbehandeling volgt.

Contact

Betrokkenen: 

Dr. Victoria Delgado, cardioloog

Tera Metz, researchverpleegkundige

 

Heeft u vragen over dit onderzoek? Neem dan contact met ons op.