Popular Age studie

Popular Age studie 

Start van het onderzoek: 2015

Korte omschrijving

In het LUMC wordt onderzoek gedaan naar hartinfarcten en klachen van pijn op de borst als gevolg van kransslagaderziekte en de optimale behandeling hiervan. Alle patiënten met een hartinfarct of patiënten met acuut ontstane klachten in rust van pijn op de borst klachten, worden behandeld met zogenaamde bloedplaatjesremmende medicijnen, ook wel bloedverdunners genoemd. Naast aspirine, bestond deze behandeling standaard uit clopidogrel (Plavix).

Nieuwe onderzoeken hebben aangetoond dat krachtigere middelen zoals ticagrelor of prasugrel beter zijn in het voorkomen van bijvoorbeeld een myocardinfarct of beroerte. Echter, weinig patienten van 70 jaar en ouder namen deel aan deze studies en bovendien leiden krachtigere middelen tot meer bloedingen. Het is wel bekend dat ouderen een verhoogd bloedingsrisico hebben en het is nog niet bekend of behandeling met nieuwere middelen nu echt beter zijn dan clopidogrel.

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is om uit te zoeken of behandeling met clopidogrel mogelijk een beter keuze is bij oudere patienten.

Wat houdt meedoen in?

In totaal zullen ongeveer 1000 patienten met een hartinfarct of klachten van pijn op de borst in rust aan het onderzoek deelnemen. De helft van deze patiënten krijgt clopidogrel en de andere helft krijgt ticagrelor of prasugrel. Beide groepen worden uiteindelijk met elkaar vergeleken. Het onderzoek houdt in dat u, op basis van willekeur, wordt ingedeeld in een van de groepen en afhankelijk daarvan krijgt u clopidogrel of een van de nieuwere middelen, ticagrelor of prasugrel. Daarnaast krijgt u twee keer in het jaar twee vragenlijsten en u wordt verzocht deze in te vullen. De duur van het onderzoek is een jaar. 

Meer informatie

Drs. I. Karalis, cardioloog, tel 071 5262020

Ellen van der Willik, research verpleegkundige, tel 071 5261789