Euro Eco onderzoek

Cardiale resynchronisatie therapie (CRT) is een pacemakertechniek die is ontwikkeld voor patiënten met hartfalen. Hierbij wordt behalve een rechterkamerdraad ook een linkerkamerdraad ingebracht. Deze wordt vanuit de rechterboezem, via een grote ader van het hart op de linkerkamer gelegd. Door het hart op twee plaatsen te stimuleren, verbetert het samenknijpen en ook de pompfunctie van het hart. 

Korte omschrijving

Patiënten die lijden aan kamerritmestoornissen, hartfalen en een stoornis aan het geleidingssysteem van het hart hebben een aanzienlijke beperking van de pompfunctie van het hart. Het gevolg hiervan is dat het lichaam niet voldoende voorzien wordt van zuurstofrijk bloed en het vermogen om dagelijkse taken uit te voeren, beperkt wordt. 

Als behandeling van deze geleidingsstoornis, wordt de implantatie van een CRT-ICD aanbevolen, met de extra mogelijkheid om beide hartkamers tegelijk te stimuleren. Dit soort therapie wordt Cardiale Resynchronisatie Therapie (CRT) genoemd. De op elkaar afgestelde stimulatie van de rechter- en linkerkamer kan leiden tot een verbetering van de samentrekking van de hartspier en dus tot een doeltreffendere pompwerking. Hierdoor kunnen de hartfalensymptomen afnemen.

Home Monitoring:
Eén van de laatste ontwikkelingen in de ICD-technologie zijn toestellen die automatisch gegevens over de hartritmetoestand en over de geïmplanteerde ICD op vaste momenten naar de arts doorsturen. Dit proces noemt men Home Monitoring. Deze verandering zal hoogstwaarschijnlijk een impact hebben op de CRT-ICD controlebezoeken.  

Doel van het onderzoek

Het gebruik van Home Monitoring zal de arts vermoedelijk in staat stellen om de werking van de CRT-ICD beter te controleren en onnodige routine controles te vermijden. Vandaar dat het aantal onnodige ziekenhuis bezoeken waarschijnlijk verminderd kan worden.

Elke verandering in de huidige planning van de vervolgcontroles heeft uiteraard een impact op de tijd van de patiënt en de tijd doorgebracht bij de arts en zal zo invloed hebben op de financiële aspecten van de nazorg na CRT-ICD implantatie, het ziekenhuis en het gezondheidssysteem. Het Euro Eco onderzoek zal deze aspecten evalueren. 

Algemene informatie

De duur van de onderzoeksdeelname bedraagt 24 maanden. Alle proefpersonen worden willekeurig toegewezen aan één van de twee vervolgcontrole methodes: de gebruikelijke methode of de methode met Home Monitoring. Bij de gebruikelijke methode zal de Home Monitoring niet gebruikt worden. 

Contact

Dr. L.van Erven, cardioloog

Ellen van der Willik, researchverpleegkundige

Heeft u vragen over dit onderzoek? Neem dan contact met ons op.