EAST onderzoek

Patiënten met boezemfibrilleren hebben een tot vijf keer zo hoog risico om een beroerte te krijgen. Voor patiënten met extra risicofactoren voor het hart- en vaatstelsel (hoge bloeddruk, suikerziekte, ouder dan 65 jaar) is de kans op het krijgen van een beroerte nog hoger. 

Doel van het onderzoek

Met het EAST onderzoek wordt gekeken of een zo vroeg mogelijke behandeling van boezemfibrilleren het optreden van een beroerte, hartfalen of een hartinfarct kan verminderen bij patiënten die onlangs gediagnosticeerd zijn met boezemfibrilleren. De vroege behandeling wordt vergeleken met de huidige gebruikelijke behandeling. 

Algemene informatie

De nieuwe therapie bestaat uit het vroeger dan tot nu toe gebruikelijk was toepassen van de gebruikelijke geneesmiddelen. Wanneer een patiënt besluit deel te nemen aan het onderzoek, wordt hij of zij volgens het toevalsprincipe aan een van de beide behandelingsgroepen toegewezen (dit wordt randomisatie genoemd).

De ene groep proefpersonen wordt behandeld volgens de actuele richtlijnen van de Europese Vereniging voor Cardiologie. De andere groep wordt ook volgens de richtlijnen behandeld, maar krijgt al op een vroeger dan tot nog toe gebruikelijk een behandeling om boezemfibrilleren te voorkomen.

Afhankelijk van de keuze van de arts wordt de proefpersoon door middel van katheterablatie en/of met behulp van medicijnen behandeld. 

Deelname aan het onderzoek duurt vier jaar. In deze vier jaar vinden een aantal controles plaats. Deze controles staan los van de normale begeleiding door huisarts of cardioloog. 

Contact

Betrokkenen:

Dr. Serge Trines, cardioloog

Sandra Bijl, researchverpleegkundige

 

Heeft u een vraag over dit onderzoek? Neem dan contact met ons op.