Biowomen studie

Naam onderzoek: BIOWOMEN

Start van het onderzoek: 2016

Korte omschrijving

Bij hartfalen is de pompkracht van het hart zwakker dan normaal waardoor het hart niet meer in staat is voldoende bloed te laten circuleren. Het lichaam krijgt onvoldoende zuurstofrijk bloed en er kan zich vocht opstapelen in de longen en de weefsels. Hierdoor krijgt u typische klachten zoals vermoeidheid en kunt u kort van adem worden. U zult een gepaste behandeling krijgen afhankelijk van de oorzaak van uw hartfalen.

In sommige gevallen besluit uw arts om u te  behandelen met cardiale resynchronisatie therapie (CRT). CRT wordt gebruikt bij patiënten met hartfalen waarbij de beide harthelften (linkerkamer + rechterkamer) niet meer gelijktijdig (synchroon) samentrekken.

Met een CRT-apparaat (een implanteerbare pacemaker: al dan niet in combinatie met een defibrillator) worden de beide hartkamers gelijktijdig gestimuleerd door middel van elektroden in de rechter en linker kamer. Hierdoor zal de pompfunctie van het hart verbeteren en kunnen de typische klachten van hartfalen verminderen. Uit analyses van voorgaande studies (die echter telkens een minderheid aan vrouwen bevatte: 25-30%) blijkt dat vrouwen mogelijk een betere respons hebben aan CRT.

Met deze studie willen we de verschillen tussen vrouwen en mannen in hun respons op behandeling met CRT beter in kaart brengen. Mogelijk kan dit onderzoek leiden tot een beter inzicht in de verschillen tussen CRT respons bij vrouwen en mannen om zodoende aangepaste selectie criteria te bepalen voor de verschillende geslachten.

Wat houdt meedoen in?

Het onderzoek loopt in ongeveer 25 ziekenhuizen binnen Europa (in ongeveer 8 landen) en er zullen in totaal 495 mensen aan meedoen. In dit onderzoek zal eenzelfde aantal vrouwen als mannen worden ingesloten die een standaard indicatie hebben voor CRT.

Voor de implantatie van het CRT-apparaat zullen er een aantal medische onderzoeken plaatsvinden om uw hartfalen status nauwkeurig in kaart te brengen en worden er gegevens uit uw medisch dossier verzameld. De implantatieprocedure en het gebruik van het CRT-apparaat zal in essentie gelijk zijn als wanneer u niet deelneemt aan de studie, behalve dat alle gegevens van het CRT-apparaat en informatie over uw klinische toestand zullen worden verzameld voor de studie.

Wij zullen, gedurende een periode van 12 maanden, nauwkeurig uw hartfalen status opvolgen (aan de hand van een echocardiogram, klinische evaluatie, vragenlijsten en een 6 minuten wandeltest) om zodoende uw CRT respons te meten.

Meer informatie

Contactgegevens:

Dr. L.van Erven, cardioloog, tel 071 5262020

Ellen van der Willik, researchverpleegkundige, tel 071 5261789