Verwijzen patiënten met Alfa-1-antitrypsine deficiëntie (AATD)

In juni 2016 hebben Nederlandse ziektekostenverzekeraars en het LUMC een akkoord bereikt over vergoeding van intraveneus toedienen van alfa-1-antitrypsine aan patiënten met longemfyseem t.g.v. een erfelijke Null mutatie van het alfa-1-antitrypsine gen.

De totstandkoming van het initiatief werd ondersteund door de NVALT.