Nationaal expertisecentrum

In 2015 werd het aandachtsgebied alfa-1-antitrypsine deficiëntie van de afdeling Longziekten van het LUMC door de Nederlandse Federatie van Universiteiten (NFU) erkend als enig nationaal expertisecentrum voor zowel long- als leverziekten bij alfa-1-antitrypsine deficiëntie (AATD).

Dat houdt in dat diagnose- en behandelopties uitgevoerd worden door het expertisecentrum na verwijzing door medisch specialisten uit andere ziekenhuizen in Nederland.