Behandelmogelijkheiden

Zoals eerder benoemd kan het soort mutatie bepalen voor wat voor soort behandeling iemand in aanmerking komt. Dit wordt samen met de arts besproken.

Substitutie therapie: deze behandeling is alleen toegankelijk wanneer er sprake is van een Z/Null-mutatie of een Null/Null-mutatie (zie kopje “Oorzaken AATD”) en een patiënt aan een aantal criteria voldoet. Bij substitutie therapie wordt het eiwit alfa-1-antitrypsine via een wekelijks, 2-wekelijks of maandelijks infuus toegediend. De effectiviteit van deze toediening is echter gedeeltelijk wetenschappelijk vastgesteld, en wordt daarom in Nederland niet routinematig toegepast.

Bronchusventielen: patiënten met een Z/Z mutatie en longemfyseem komen mogelijk in aanmerking voor het plaatsen van bronchusventieltjes. Deze ventieltjes worden in de ondervelden van de longen geplaatst om zo de kortademigheid te verminderen. Deze behandeling  wordt vergoed vanuit het basispakket ziektekostenverzekering.

Bekijk hieronder de video 'van diagnose naar behandeling"

Alfa-1 Van diagnose naar behandeling
play