Transpositie van de grote vaten

Transpositie van de grote vaten is een aangeboren hartafwijking. Bij transpositie van de grote vaten zijn de twee grote lichaamsslagaders, de aorta en de longslagader, op de verkeerde kamer aangesloten.

Er is in dit geval niet een in serie geschakelde longcirculatie en lichaamscirculatie, maar er zijn twee parallelle van elkaar gescheiden circulaties. Dit houdt in dat het zuurstofrijke bloed steeds opnieuw wordt aangeboden aan de longen, terwijl het zuurstofarme bloed steeds opnieuw de lichaamscirculatie in gaat. Kinderen die geboren worden met deze afwijkingen zijn dan ook vaak blauw en meestal wordt de afwijking in de eerste levensweken ontdekt en chirurgisch gecorrigeerd.

Behandeling

Chirurgische correctie gebeurde vroeger via een operatie waarbij het bloed binnen de boezem wordt omgeleid naar de juiste kamer (de zogenaamde Mustard en Senning operaties). 

Tegenwoordig krijgen de meeste patiënten een operatie waarbij de vaten door de chirurg worden omgedraaid, de zogenaamde arteriële switch operatie. De oorspronkelijke aortaklep wordt dan de longslagaderklep, en de oorspronkelijke longslagaderkep wordt aortaklep. Bij deze operatie worden ook de kransslagaderen, die uit de aorta horen te komen, opnieuw geïmplanteerd, in de nieuwe aorta. Op de polikliniek volwassen cardiologie wordt de situatie na operatie gecontroleerd. De cardioloog zal door middel van een echo/Doppler onderzoek, een CT scan of een MRI onderzoek het hart en de grote vaten, evenals de kransslagaderen zo nodig in beeld kunnen brengen.