Endobronchiale therapie

Endobronchiale therapie, of endobronchiale behandeling, houdt in dat met behulp van een bronchoscoop, zowel star als flexibel, een behandeling in het binnenste van de luchtweg wordt uitgevoerd. Dit kan zijn om te genezen (curatief) of om de klachten die door een proces in en/of rond de luchtweg worden veroorzaakt te bestrijden (palliatief).

Behandelingen

Er zijn diverse behandelingsmogelijkheden:

'Weghappen'
Een tumor die in de luchtweg zelf zit, kan worden verwijderd door deze met behulp van een tang “weg te happen”.

Elektrocauterisatie / laserresectie 
De tumor kan ook met behulp van elektrische stroom worden weggebrand of gesneden (elektrocauterisatie) of door middel van laserlicht worden weggebrand (laserresectie).

Fotodynamische therapie 
Een bijzondere vorm van laserresectie is fotodynamische therapie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het gegeven dat een bepaalde stof langer in tumorcellen achterblijft dan in gezonde cellen. Door een laserlicht van een specifieke golflengte hierop te laten schijnen, worden alleen de tumorcellen weggebrand.

Brachytherapie
Het proces kan ook worden weggestraald door een kleine radioactieve bron in de luchtweg te brengen met behulp van de bronchoscoop (brachytherapie); hiermee wordt de tumor kleiner of verdwijnt zelfs geheel.

In bepaalde gevallen is het noodzakelijk een klein buisje in de luchtweg te plaatsen (stent) om de doorgankelijkheid van de luchtweg te herstellen of te garanderen.

Bovengenoemde behandelingen kunnen ook gecombineerd worden toegepast.