Slokdarmechocardiografie

Bij een slokdarmechocardiografisch onderzoek wordt met geluidsgolven een afbeelding van uw hart gemaakt. Het onderzoek vindt plaats via de slokdarm, omdat een uitwendig echo-onderzoek (TTE-onderzoek) voor uw specifieke afwijking onvoldoende gegevens oplevert. De slokdarm bevindt zich vlak achter het hart en daardoor kan het onderzoek gedetailleerde informatie opleveren.

Voorbereiding

Om dit onderzoek goed uit te kunnen voeren moet uw maag leeg zijn. Dit betekent dat u 6 uur voor het onderzoek niets mag eten en drinken. Indien u medicijnen gebruikt, kunt u deze met een klein slokje water innemen. Eventuele longmedicatie kunt u inhaleren. Voor diabetici geldt dat u met uw behandelend arts overlegt of u uw medicatie aan moet passen.

Het onderzoek

Het echo-onderzoek wordt uitgevoerd door een cardioloog en een hartfunctielaborant en duurt ongeveer een half uur. Allereerst verdoven we uw keel met een spray en vragen wij indien u een kunstgebit heeft deze uit te doen. De verdovingsspray heeft een bittere smaak. Hierna neemt u op uw linkerzijde plaats op een onderzoeksbank. Vervolgens wordt de slokdarm-echoslang in uw mond geplaatst. Terwijl u enkele slikbewegingen maakt, wordt de slang in uw slokdarm geschoven. Dit is het vervelendste deel van het onderzoek. U kunt enige kokhalsneigingen krijgen, maar de ademweg blijft vrij tijdens het onderzoek en u hoeft niet bang te zijn voor benauwdheid.

Een enkele keer...
is het nodig dat we u een spierverslappend middel geven. Hiervoor moet u echter een nieuwe afspraak maken. Wij raden u aan om op deze nieuwe afspraak iemand mee te nemen. Het spierverslappend middel kan de rijvaardigheid beïnvloeden en wij raden u af alleen met openbaar vervoer te reizen.

Echocontrastvloeistaf
Soms is echocontrastvloeistof nodig om bepaalde structuren beter in beeld te krijgen. In dat geval brengen we een infuus aan in uw (onder)arm. Wanneer dit nodig, bespreekt degene die het onderzoek uitvoert dit met u. Via het infuus spuiten we het contrastmiddel in waardoor de beeldkwaliteit verbetert.

Na het onderzoek

Door de verdoving van uw keel kunt u zich verslikken. De verdoving is na circa twee uur uitgewerkt. Na deze twee uur mag u voorzichtig proberen wat water te drinken. Gaat dit goed, dan kunt u ook andere dingen gaan drinken en eten. De gemaakte echobeelden worden nauwkeurig geanalyseerd en berekend. De uitslag hiervan bespreken we met u tijdens uw volgende polikliniekbezoek.

Patiëntenfolder

Lees de patiëntenfolder