Slaapstoornissen

Het LUMC heeft een speciaal centrum voor de behandeling van slaapstoornissen. Dit centrum is als enige academisch centrum geaccrediteerd door het FSC (Federatie SlaapCentra). De toegangstijd voor het centrum is kort en er is een intensieve samenwerking tussen de KNO-arts, longarts, slaapconsulente, neuroloog en kaakchirurg.

Slaaponderzoek

Bij verdenking op apneu wordt slaaponderzoek verricht door de afdeling longziekten. Voor de begeleiding is een slaapconsulente aanwezig. Behandeling kan geschieden met o.a. CPAP en BiPAP. Indien de klachten van patiënt niet veroorzaakt blijken te worden door apneu maar door andere slaapproblemen, wordt de patiënt voor nadere analyse hiervan verwezen naar de afdeling Neurologie.

Wat is apneu?

Bij apneu hebben mensen ademstops van 10 seconden of meer zo'n 15 tot 50 keer per uur. Ze komen daardoor niet in de diepe slaap; wat vermoeidheid en concentratieproblemen geeft op het werk. Als de slaapapneu niet wordt behandeld, kan dit op den duur leiden tot hoge bloeddruk, geheugenproblemen en hart- en vaatziekten.

Medicijnen tegen slaapapneu zijn er niet. De aandoening wordt dan ook vrijwel altijd behandeld met CPAP. Dit is een luchtcompressor die via een neusmasker de druk in de luchtweg verhoogt en zo de ademhalingsstoornissen tegengaat. De patiënt voelt zich er de volgende dag veel fitter door.

Zie ook www.apneuvereniging.nl