Percutane aortaklepvervanging/TAVI

Wanneer de aortaklep ernstig vernauwd is en vervangen moet worden, maar een openhartoperatie niet mogelijk is omdat dit bijvoorbeeld een te groot risico vormt, dan kan de klep ook via de bloedvaten of een kleine snede in de borstkas vervangen worden door een kunstaortaklep: dit wordt een percutane aortaklepvervanging of TAVI (Transcatheter Aortaklep Implantatie) genoemd. 

Een TAVI is een minder belastende ingreep dan een openhartoperatie. Momenteel gaat bij patiënten zonder verhoogd risico en/of andere belangrijke ziekten de voorkeur uit naar een hartoperatie om de klep te vervangen. 

Voor de behandeling

Voor een percutane aortaklepvervanging wordt u een aantal dagen in het ziekenhuis opgenomen. Voorafgaand aan de ingreep zijn er al een aantal voorbereidende onderzoeken verricht, waaronder een hartkatheterisatie en een CT-scan.

De voorbereiding is gelijk aan die van een chirurgische operatie. De anesthesioloog spreekt met u over de eventuele narcose en op de dag van de behandeling moet u nuchter zijn.

Behandeling

Tijdens het onderzoek ligt u op een behandeltafel. U wordt, vanwege het steriel werken voor een deel afgedekt met een laken. In de meeste gevallen wordt u voor de behandeling onder narcose gebracht. 

Bij de percutane benadering vanuit de liesslagader wordt in beide liezen een buisje in de slagader en ader geplaatst. Via dit buisje kunnen slangetjes naar het hart worden opgevoerd en kan ook de klep naar het hart worden gebracht. Daarnaast wordt ook een tijdelijke pacemakerdraad ingebracht. De klep zit opgevouwen in een stent en wordt op de juiste plaats, waar de oude verkalkte klep zit, uitgevouwen door een ballonnetje in de stent op te blazen. Met röntgenstraling en echobeelden worden de vorderingen in beeld gebracht.

Bij de transapicale benadering wordt een snede tussen de ribben gemaakt. Via deze weg wordt via de hartpunt de klep ingebracht en op de juiste plek geplaatst.

Edwards SAPIEN valve HI res

De kunstaortaklep


Katheter

De katheter

 Plaatsing in het hart

Plaatsing van de kunstaortaklep 

Na de behandeling

Als de behandeling klaar is, wordt het buisje uit de slagader verwijderd. Hierna wordt het bloedvat dichtgedrukt en wordt een drukverband aangebracht om het bloeden te stoppen. Hierna wordt u, om goed in de gaten gehouden te worden, overgebracht naar de verkoeverafdeling of de intensive care. Daar zult u ook weer wakker worden. Hierna wordt u naar de Verpleegafdeling Hartziekten gebracht. 

Het drukverband blijft een aantal uur zitten om te zorgen dat het bloedvat goed kan genezen. U dient in die tijd op uw rug te blijven liggen.

Als u naar huis gaat moet u, om te zorgen dat het bloedvat goed herstelt, een aantal dagen het been zo min mogelijk belasten. U mag niet sporten, een aantal dagen niet autorijden en ook niet zwaar tillen.

Extra informatie

Bekijk de informatievideo hieronder. Ook vindt u aanvullende informatie in de patiëntenfolder

VIDEO’S