Pathologisch onderzoek

Het patiëntenmateriaal wordt door behandelend artsen (bijvoorbeeld de chirurg of huisarts) naar het Laboratorium voor Pathologie opgestuurd. De redenen voor het inzenden van patiëntenmateriaal voor onderzoek zijn divers.

Enkele direct voor de patiënt belangrijke voorbeelden zijn:

  • Het aantonen en classificeren van ziekten of juist het uitsluiten van ziekten. Een longarts kan bijvoorbeeld een longbiopt opsturen, omdat hij wil weten welke afwijking de patiënt in de long heeft;
  • Bepaling van het stadium en de ernst van de ziekte en of deze afwijking geheel verwijderd is. Dit is belangrijk voor de prognose en de eventuele nabehandeling van de patiënt;
  • Bepaling van therapiekeuze. De patholoog kan aan de hand van bepaalde weefselkenmerken of via speciale tumormerkers een uitspraak doen of een tumor wel of niet gevoelig is voor een bepaalde therapie. Bij borstkanker bijvoorbeeld kan de patholoog aan de hand van weefselonderzoek nagaan of de tumor wel of niet gevoelig is voor bepaalde hormoontherapieën.

De patholoog kan op basis van het weefsel- en celonderzoek een diagnose stellen. Voor het pathologieverslag is dit belangrijke aanvullende informatie die invoed heeft op de manier waarop de patiënt behandeld zal worden.

Soorten onderzoek

Voordat het patiëntenmateriaal echter kan worden onderzocht, moet het verschillende bewerkingen ondergaan. Welke bewerkingen dit zijn, hangt af van het soort materiaal.

De uitslag

In de meeste gevallen kan de patholoog binnen drie tot vijf dagen een diagnose stellen. Deze tijd is nodig om het materiaal te bewerken, om het weefsel te onderzoeken en een verslag te maken. Soms zijn er echter extra technische bewerkingen nodig die meer tijd vergen. In die situatie kan de officiële uitslag van een onderzoek langer op zich laten wachten, in een heel enkel geval zelfs enkele weken. De patholoog maakt van de bevindingen een verslag met hierin een conclusie met de diagnose. Het verslag wordt naar de behandelend arts gestuurd. De arts bespreekt vervolgens de uitslag van het onderzoek met u.