Angina pectoris / pijn op de borst

Angina pectoris (hartkramp) is pijn of een beklemmend gevoel op de borst die afkomstig is van het hart. Angina pectoris ontstaat als het hart te weinig zuurstof krijgt. Bij stabiele angina pectoris ontstaan de klachten bij inspanning, emoties en/of overgang van een warme naar koude omgeving. De klacht verdwijnt in rust of na het nemen van nitraten (het “pilletje onder de tong”).  Bij instabiele angina pectoris spreken we van een (dreigend) hartinfarct.

Pijn op de borst of thoracale klachten komen niet altijd van het hart. Ze kunnen ook ontstaan door kramp van de borstspieren of slokdarm. Deze klachten hebben geen relatie met inspanning en zijn vaker in rust aanwezig. 

Klachten

Bij angina pectoris kan er sprake zijn van een  drukkend, snoerend, beklemmend gevoel of pijn, meestal midden op de borst. De plaats is vaak niet scherp omschreven. Ook kan er uitstraling optreden naar de armen, hals en kaken. Bij angina pectoris staat meestal niet de pijnklacht voorop, maar is er sprake van een drukkend gevoel of “benauwdheid”  midden op de borst. Er is een relatie van de klacht met inspanning, emoties en/of overgang van een warme naar koude omgeving. De klacht verdwijnt in rust of na het nemen van nitraten (het “pilletje onder de tong”).

Ook kan er sprake zijn van kortademigheidklachten. Dit betekent dat een groter gedeelte van het hart zuurstofgebrek heeft. De pompfunctie van het hart kan dan verminderd zijn.

Niet iedereen heeft deze typische klachten. Met name vrouwen, ouderen en patiënten met suikerziekte kunnen een ander klachtenpatroon hebben, waardoor angina pectoris minder  wordt herkend.

 

Oorzaken

Aderverkalking
De toevoer van zuurstof naar het hart kan in gedrang komen door het ontstaan van aderverkalking (atherosclerose). Dit is een proces waarbij vetachtige stoffen (cholesterol) zich in de wand van de slagaders afzetten. Dit noemt men “fatty streaks”. In een later stadium wordt er plaque gevormd. Plaque bestaat uit een kern van dode, vetbevattende cellen, eventueel met kalkafzetting,  die bedekt zijn met een laag gladspierweefselcellen. Klachten ontstaan pas bij een vernauwing van 70% of meer van de binnenkant van de slagader.


Risicofactoren
Het ontstaan van atherosclerose wordt bevorderd door roken, te hoge bloeddruk, suikerziekte, te hoog cholesterol, een oudere leeftijd en hart- en vaatziekten in de familie. Hoe meer van deze zogenaamde ‘risicofactoren’ aanwezig zijn, hoe groter de kans is op een hartinfarct.

Een gezonde leefstijl vermindert de kans op een hartinfarct.

Diagnose

Als er sprake is van angina pectoris of pijn op de borst kan u doorverwezen worden naar de cardioloog. Hij of zij zal naar u klachten vragen, lichamelijk onderzoek doen en een aantal onderzoeken bij u laten verrichten. Deze onderzoeken kunnen een ECG, bloedonderzoek, een echo van het hart en een “inspannings”onderzoek zijn. Bij een inspanningsonderzoek kijken we of er sprake is van zuurstofgebrek van het hart bij inspanning. Deze inspanning kunt u zelf leveren door te fietsen, maar bij de meeste onderzoeken wordt deze inspanning nagebootst door het toedienen van medicatie.

Voorbeelden van inspanningsonderzoeken zijn: fietsergometrie, stressecho onderzoek, een CT perfusiescan, een MRI adenosine scan of een nucleaire (myoview) scan. 

Ook kunnen we een onderzoek aanvragen waarbij we de kransslagaders zelf in beeld brengen, zoals een CT-coronairen / calciumscore of een coronairangiografie.

De arts beslist welk onderzoek het meest geschikt voor u is.

Behandeling

De behandeling van Angina Pectoris bestaat uit medicatie en eventueel een dotterbehandeling (PCI) of een bypassoperatie (CABG).

Nazorg

De nazorg bestaat uit leefstijladviezen, medicatieen eventueelhartrevalidatie. Bij een bezoek aan de polikliniek zal er gevraagd worden naar uw klachten. Dit kunnen de bekende klachten zijn, maar ook bijwerkingen van de medicatie.  Meestal zal u een half jaar tot maximaal een jaar onder controle van de cardioloog blijven, daarna wordt u terug verwezen naar de huisarts.

Afdelingen/ poliklinieken

De afdelingen waar u mee te maken kunt krijgen zijn: de polikliniek Hartziekten in het LUMC, Cardiologie Centrum Voorschoten, Poliklinisch Centrum Lisse, de Hartfunctieafdeling, de Short stay, de Hartkatheterisatieafdeling, de radiologie of nucleaire afdeling, de Verpleegafdeling Thoraxchirurgie of Verpleegafdeling Hartziekten en het OK centrum.