Myoview

Wat is een myoview?

Een myoview geeft informatie over de zuurstofvoorziening van de hartspier en daarmee de doorbloeding van de kransslagaders.

Waarom doen we dit onderzoek?

Het doel van een myoview is het verkrijgen van informatie over de doorbloeding van de kransslagaders en de zuurstofvoorziening van de hartspier. De myoview bevestigt of ontkracht of klachten als pijn op de borst worden veroorzaakt door vernauwingen in de kransslagaders. Daarnaast kan bekeken worden of er, zonder dat u dat merkt, zuurstoftekort van het hart is. Ook kan de ejectiefractie van het hart worden bepaald. Dit is een maat voor het functioneren van de linkerhartkamer. Bij de nucleaire scan wordt gebruik gemaakt van een kleine hoeveelheid radioactieve stof: technetium-99m. Dit wordt in een bloedvat van uw arm gespoten. Deze stof heeft geen bijwerkingen en is niet schadelijk. De radioactieve stof zendt gammastraling uit. Deze straling wordt met een gammacamera opgevangen. Zo kunnen er foto's worden gemaakt die de gewenste informatie over het hart geven. De radioactieve stof raakt u via de urine vanzelf weer kwijt.

Er worden 2 scans gemaakt op 2 verschillende dagen. De eerste scan wordt gemaakt terwijl de radioactieve stof wordt ingespoten bij inspanning (door medicatie of door fysieke inspanning op een hometrainer). De tweede scan wordt gemaakt in rust.

Voorbereiding

Het is belangrijk dat u de dag voor het inspanningsonderzoek, vanaf 22:00 uur 's avonds geen koffie, thee, chocolade en cola meer neemt. Op de ochtend van het inspanningsonderzoek mag u een licht ontbijt nemen. Als u diabetespatiënt bent, moet u, indien nodig in overleg met de huisarts of de internist, de dosering insuline aanpassen. Het kan zijn dat u het gebruik van bepaalde medicijnen voor het hart moet beperken. Uw behandelend cardioloog vertelt u precies welke medicijnen u tijdelijk niet mag innemen. Dit betreft over het algemeen bètablokkers (oa: Metoprolol, Atenolol, Bizoprolol en Nebivolol) en verapamil of diltiazem. Het is wel verstandig deze medicijnen op de dag van het onderzoek mee te brengen, zodat u ze direct na het onderzoek weer kunt innemen. Op de dag van het rustonderzoek geldt geen bijzondere voorbereiding.

Het onderzoek

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?

Het onderzoek bestaat vaak uit twee delen: een inspannings- en een rustonderzoek. Door beide resultaten te vergelijken kan een goede indruk van de hartfunctie verkregen worden. Het inspanningsonderzoek wordt uitgevoerd door te fietsen op een hometrainer of met behulp van medicijnen die het hart stimuleren als u niet in staat bent de fietstest uit te voeren.

Uw hartritme en uw bloeddruk worden ondertussen in de gaten gehouden. Op het moment van maximale inspanning of als het hart voldoende belast is, wordt het radioactieve middel in een bloedvat van uw arm gespoten. Na de injectie fietst u nog één minuut op volle kracht verder.

Een half uur na het toedienen van de radioactieve stof worden de foto's gemaakt, waarbij u op een onderzoekstafel moet gaan liggen. Voor de kwaliteit van het onderzoek is het van belang dat u tijdens de opnamen zo stil mogelijk blijft liggen. Het maken van de opnamen duurt zo'n 30 minuten.

Het gehele inspanningsonderzoek duurt ongeveer anderhalf uur. Bij het rustonderzoek wordt de doorbloeding van de hartspier in rusttoestand onderzocht. U hoeft nu geen inspanningstest te doen. Er wordt weer een kleine hoeveelheid radioactieve stof toegediend via een bloedvat in uw arm. Na een uur wachten worden opnamen gemaakt. Dit gebeurt op dezelfde manier als bij het inspanningsonderzoek.

Het onderzoek wordt zorgvuldig geanalyseerd door de nucleair geneeskundige. U krijgt de uitslag tijdens het volgende polikliniekbezoek van uw eigen cardioloog.

Wat zijn de risico’s, bijwerkingen en complicaties?

De hoeveelheid straling en radioactiviteit die gebruikt wordt is klein en verlaat het lichaam snel. Het risico op schadelijke bijwerkingen is hierdoor te verwaarlozen. Het medicijn dat gebruikt kan worden om het hart te stimuleren, kan hoofdpijn als bijwerking hebben. Dit houdt meestal maar even aan.

Behandelteam

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een radiodiagnostisch laborant. Soms is er een arts aanwezig tijdens de inspanning of het toedienen van medicatie om de inspanning na te bootsen.

VIDEO’S