MitraClip

Wat is een MitraClip?

De standaard behandeling voor een ernstige lekkage van de mitralisklep (de hartklep tussen de linker kamer en linker boezem van het hart) is een open hartoperatie, waarbij de klep wordt gerepareerd of vervangen. Wanneer een open hartoperatie te riskant wordt geacht, kan er gekozen worden voor een alternatieve en minder belastende ingreep; de Mitraclip. De Mitraclip is een soort “nietje” dat de twee bladen van de mitralisklep aan elkaar verbindt, de sluiting van de mitralisklep verbetert, en zo de lekkage verminderd. De Mitraclip wordt met behulp van een katheter, via de lies op zijn plaats gebracht en vastgezet.

Waarom doen we deze behandeling?

De behandeling wordt gedaan als er sprake is van een ernstige mitralisklepinsufficiëntie en u daar ook klachten van hebt. Het doel is om deze klachten te verminderen en de kans op opname in het ziekenhuis vanwege vocht vasthouden of acute benauwdheid te verminderen.

Voorbereiding

Allereerst wordt door middel van een uitwendige echo van het hart vastgesteld of er sprake is van een ernstige mitraliskleplekkage. Vervolgens is er een slokdarmecho nodig om te bepalen wat de oorzaak van de lekkage is en of de klep geschikt is om te behandelen met een MitraClip. De uitslagen van deze onderzoeken wordt besproken in teamverband waarbij de cardioloog en de cardiothoracaal chirurg samen de voor- en nadelen beoordelen van een MitraClip in uw geval en dit afwegen tegen andere behandelopties zoals een klepvervanging. U wordt uitgenodigd op de polikliniek om dit te bespreken met de cardioloog. Als u in aanmerking komt voor een MitraClip en u bent akkoord met de ingreep, dan wordt deze ingepland.

U wordt de dag voorafgaand aan de behandeling opgenomen op de verpleegafdeling hartziekten. De anesthesist komt bij u langs om de narcose te bespreken en om door te geven welke medicatie u wel en niet moet innemen. Op de dag van de behandeling moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u ten minste 6 uur voor de ingreep niets hebt gegeten of gedronken. Wanneer u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, zoals de antistollingsmiddelen Marcoumar of Acenocoumarol, wordt de trombosedienst op de hoogte gesteld van uw opname in het ziekenhuis.

De behandeling

Hoe gaat de behandeling in zijn werk?

De Mitraclip vindt plaats op de hartkatheterisatiekamer. U ligt op een smalle behandeltafel en wordt, vanwege het steriel werken voor een deel afgedekt met een laken. U krijgt een speciaal infuus in de slagader in de pols om de bloeddruk te monitoren. U wordt onder algehele narcose gebracht door de anesthesist. U krijgt een beademingsbuisje in de luchtpijp en de ademhaling wordt overgenomen door een beademingsmachine. Daarnaast wordt er een slokdarmecho in de slokdarm geplaatst als u diep in slaap bent. De slokdarmecho is nodig om de procedure te begeleiden.

De lies wordt verdoofd en er wordt een buisje ingebracht in de ader. Via het buisje in de ader kunnen er slangetjes (katheters) naar het hart worden opgevoerd. Als eerste zal er met een naald door het boezemtussenschot worden geprikt om een katheter in de linkerboezem te leggen. Via deze katheter wordt de MitraClip ingebracht. De MitraClip zit vast een aan systeem waarmee nauwkeurig gestuurd kan worden waar de clip naartoe gaat. Onder begeleiding van echobeelden die via uw slokdarm gemaakt worden, wordt de MitraClip geplaatst op de twee klepbladen. Vervolgens wordt met de slokdarmecho gekeken of de clip op de goede plek zit en de lekkage voldoende verminderd is. Zo nodig kan de clip weer losgemaakt worden en op een iets ander plekje geplaatst worden. Als de cardioloog tevreden is over het resultaat wordt de clip losgelaten. Het kan zijn dat er nog een lekkage aanwezig is waarvoor nog een extra clip wordt geplaatst. Als de behandeling klaar is wordt de katheter uit het hart verwijderd.

A: Via de lies wordt er een katheter in de rechterkant van het hart ingebracht. 
Om aan de linkerkant van het hart te komen, wordt vanuit de rechterboezem 
door het boezemtussenschot  heen geprikt.

B: Vanuit de linkerboezem kunnen zo de mitralisklepbladen bereikt worden.

D, E: De klepbladen worden door de MitraClip ‘gevangen’.

C, F: De MitraClip wordt gesloten.

G: De katheter wordt verwijderd en de MitraClip blijft achter.

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Als de behandeling klaar is, wordt het buisje uit de lies verwijderd. Hierna wordt het bloedvat dichtgedrukt en wordt een drukverband aangebracht om het bloeden te stoppen. Het drukverband blijft een aantal uur zitten om te zorgen dat het bloedvat goed kan genezen. U dient in die tijd op uw rug te blijven liggen. U wordt weer wakker gemaakt en als u weer zelfstandig ademt, wordt het beademingsbuisje uit de luchtpijp verwijderd. U gaat eerst naar de uitslaapkamer om nog extra bewaakt te worden totdat u goed wakker bent. Als alles goed gaat, gaat u daarna terug naar de verpleegafdeling Hartziekten.

Als het drukverband eraf mag, komt de zaalarts controleren of de bloeding gestopt is. Daarna mag u weer wat rondlopen over de afdeling. De volgende dag worden er nog enkele onderzoeken gedaan. Dit betreft meestal een ECG en een echo. De zaalarts komt controleren of het goed met u gaat. Als alle onderzoeken in orde zijn, dan mag u meestal 1 of 2 dagen na de ingreep naar huis. Als u naar huis gaat moet u, om te zorgen dat het bloedvat goed herstelt, een aantal dagen het been zo min mogelijk belasten. U mag de eerste twee weken niet sporten, een aantal dagen niet autorijden en ook niet zwaar tillen.

Behandelteam

Het behandelteam bestaat uit meerdere cardiologen. De plaatsing van de MitraClip wordt gedaan door een interventiecardioloog. Hij wordt daarbij geholpen door een beeldvormend cardioloog die tegelijkertijd met de slokdarmecho laat zien waar de interventiecardioloog naartoe moet. Zij worden geholpen door meerdere verpleegkundigen die op de hartkatheterisatiekamer werken. De anesthesist zorgt intussen samen met de anesthesiemedewerker voor de narcose en houdt de vitale waarden in de gaten. Het plaatsen van een MitraClip is echt teamwork.

VIDEO’S