Mediastinoscopie

Een mediastinoscopie is een ingreep waarbij de chirurg via een beperkte incisie (opening) laag in de hals en met behulp van een starre scoop (kijkbuis; mediastinoscoop) diverse lymfklieren biopteert. Het doel van de ingreep kan diagnostiek (ter verkrijging van een diagnose) of stadiëring bij longkanker (vaststellen van het stadium van de ziekte, via de aan- of afwezigheid van lymfklieruitzaaiingen) zijn.

De procedure

Anesthesie: algeheel

Duur: 45 min.

Opname-periode in het ziekenhuis: dagbehandeling