Mediastinoscopie

Een mediastinoscopie is een ingreep waarbij de chirurg via een beperkte incisie (opening) laag in de hals en met behulp van een starre scoop (kijkbuis; mediastinoscoop) diverse lymfklieren biopteert. De ingreep kan verschillende doelen hebben: het kan bijvoorbeeld dienen om een diagnose te stellen of om het stadium van longkanker vast te stellen (via de aan- of afwezigheid van lymfklieruitzaaiingen).

De procedure

Anesthesie: algeheel

Duur: 45 min.

Opnameperiode in het ziekenhuis: dagbehandeling