Mediastinoscopie

Een mediastinoscopie is een ingreep waarbij de chirurg via een beperkte incisie (opening) laag in de hals en met behulp van een starre scoop (kijkbuis; mediastinoscoop) diverse lymfklieren biopteert. De ingreep kan verschillende doelen hebben. Het doel kan bijvoorbeeld zijn om een diagnose te stellen of om het stadium van longkanker vast te stellen (via de aan- of afwezigheid van lymfklieruitzaaiingen).

De procedure

Anesthesie: algeheel

Duur: 45 min.

Opname-periode in het ziekenhuis: dagbehandeling