Longkanker

Wat is longkanker?

Longkanker is een kwaadaardige aandoening van de longen. Roken is in 90% van de gevallen de oorzaak. Longkanker wordt onderverdeeld in 2 hoofdsoorten; het kleincellig longcarcinoom en het niet-kleincellig longcarcinoom. Het niet-kleincellig longcarcinoom wordt weer onderverdeeld in plaveiselcelcarcinoom, adenocarcinoom en grootcellig ongedifferentieerd carcinoom. Ongeveer 20% van de gevallen betreft het kleincellig longcarcinoom. Het onderscheid tussen beide soorten kanker is belangrijk voor de behandeling.

Wat zijn de symptomen?

Longkanker ontstaat als een klein proces en geeft lange tijd geen klachten.

Klachten die bij longkanker kunnen ontstaan zijn o.a.:

 • lang bestaande hoestklachten, soms met bloed bij het ophoesten
 • kortademigheid
 • heesheid
 • pijn op de borst
 • slikklachten
 • zwelling van het gezicht of de nek
 • vermoeidheid
 • gewichtsverlies
 • slechte eetlust
 • botpijn of hoofdpijn afhankelijk van eventuele uitzaaiingen

Diagnose

Bij het vermoeden op longkanker stelt de longarts u verschillende vragen en doet naast lichamelijk onderzoek verschillende aanvullende onderzoeken om de diagnose te kunnen stellen dan wel longkanker uit te sluiten. De onderzoeken zijn ook van belang om bij de diagnose longkanker te kunnen vaststellen in welk stadium de ziekte zich bevindt. Het stadium is belangrijk om te bepalen welke behandeling het meest geschikt voor u is.

De volgende onderzoeken kunnen bij u van toepassing zijn:

 • röntgenfoto van de longen
 • laboratoriumonderzoek
 • longfunctie
 • CT-scan
 • PET scan
 • bronchoscopie en biopsie
 • longpunctie
 • endo-echografie (via luchtweg of slokdarm)
 • biopsie door de chirurg middels operatie om de diagnose vast te stellen
 • CT of MRI hersenen bij vermoeden uitzaaiing

Uw longarts bespreekt welk onderzoek bij u van toepassing is en wat het inhoudt.

Behandeling

Voor het kiezen van de juiste behandeling is het belangrijk dat we precies weten om welke soort longkanker het gaat en in welk stadium de ziekte zich bevindt.

Mogelijke behandelingen:

Zie voor meer informatie www.longkankernederland.nl