Longbetrokkenheid bij systeemaandoeningen (systemische sclerose)

Wat is sclerodermie?

Sclerodermie betekent letterlijk 'harde huid'. Het is een zeldzame reumatische aandoening die zich kenmerkt door toename van bindweefsel in de huid en inwendige organen. Sclerodermie kan zich in verschillende vormen uiten.
De systemische sclerodermie of systemische sclerose. Hierbij kunnen de veranderingen van het bindweefsel niet alleen op de huid maar ook de inwendige organen betrekking hebben. Dit kan organen van het spijsverteringskanaal, longen, hart en nieren betreffen.
Systemische sclerose kent twee hoofdgroepen; diffuse systemische sclerose en gelimiteerde systemische sclerose. Deze indeling wordt gemaakt op basis van het patroon van huidverdikking. Bij de gelimiteerde vorm begint de huidverandering rond de mond en vingers en/of tenen en trekt in de loop van maanden tot jaren op tot maximaal de onderarmen en/of benen.
De diffuse vorm kent een sneller beloop van huidverdikking die begint bij de handen en voeten, waarna ook de romp, armen en benen betrokken kunnen raken. De indeling op basis van het huidpatroon is relevant omdat diffuse en gelimiteerde systemische sclerose verschillen in ziektebeloop, orgaanbetrokkenheid en het tempo waarin deze zich meestal manifesteren.
Bij diffuse systemische sclerose is er een vroege actieve fase met risico op orgaanbetrokkenheid van bijvoorbeeld long, hart, nieren en darmstelsel. Bij gelimiteerde systemische sclerose is er een meer geleidelijk beloop met een late kans op complicaties van voornamelijk maagdarmstelsel, longen of hart-longcirculatie.

Hoe begint de ziekte?

Sclerodermie begint bij ongeveer 90% van de patiënten met het fenomeen van Raynaud. Onder invloed van kou en/of emoties ontstaat een sterke neiging tot vernauwen van de bloedvaten van vingers en/of tenen. Deze kunnen hierdoor blauw of vrijwel wit, stijf en pijnlijk worden. Ook de bloedvaten in de oorschelpen en de punt van de neus kunnen vernauwen. Vaak treedt dit op in een aanval die 5 tot 30 minuten duurt. Door de slechte doorbloeding kunnen wondjes slecht genezen of zelfs zweertjes ontstaan.
Bij ongeveer 30% van de patiënten begint de ziekte met vermoeidheid, pijn en stijfheid in spieren en gewrichten, en haaruitval. Samen met het hierboven beschreven fenomeen van Raynaud kunnen deze klachten soms weken, maanden of zelfs jaren aanwezig zijn voordat de arts de ziekte duidelijk kan herkennen.

Klachten

Klachten die optreden zijn per persoon verschillend. Klachten die kunnen voorkomen zijn:

Longen
In de longen kan er een toename van bindweefsel ontstaan in de longblaasjes (interstitiele longafwijkingen), waardoor er minder zuurstof in het bloed kan worden opgenomen. Hierdoor ontstaat kortademigheid, aanvankelijk alleen bij inspanning, als de verbindweefseling (fibrose) toeneemt ook in rust. Ook kunnen de slijmvliezen van de luchtpijp door verbindweefseling minder slijm produceren met als gevolg een droge hoest. Een enkele keer kan er door plaatselijke toename van bindweefsel in de longvliezen pijn bij zuchten ontstaan.

Hart-long circulatie
Door vernauwing van de kleine longslagaders kan de bloeddruk in de kleine circulatie geleidelijk verhoogd raken, dit heet pulmonale arteriële hypertensie (PAH). Hierdoor zal de rechter harthelft steeds harder moeten werken om het bloed door de kleine circulatie heen te pompen, en kan verwijd raken. Mensen met PAH kunnen geleidelijk meer kortademig worden bij inspanning, maar uiteindelijk ook in rust. Vroege opsporing van deze complicatie is belangrijk omdat dan de juiste medicatie kan worden voorgeschreven waarmee voortschrijding van de ziekte geremd kan worden.

Behandeling

Systemische sclerose is een chronische aandoening en is nog niet te genezen. Met leefregels en medicijnen zijn veel verschijnselen te onderdrukken. Met behulp van fysiotherapie kunt u de mobiliteit van handen, armen, schouders, heupen, benen en voeten vergroten en/of behouden. Lichaamsbeweging is vaak de enige remedie tegen vermoeidheid en regelmatige inspanning zoals fietsen, zwemmen, wandelen en joggen is een goede manier om de conditie op peil te houden of te verbeteren.
In het LUMC worden daarnaast ook behandelingen met medicijnen (in pilvorm of via het infuus) aangeboden om de ernstige (long)complicaties af te remmen dan wel te voorkomen. Daarnaast is er ook een stamceltransplantatie in speciale gevallen mogelijk. Naast deze behandelingen werkt de afdeling Longziekten intensief samen met de afdelingen Reumatologie, Cardiologie en Radiologie op het gebied van patientenzorg en wetenschappelijk onderzoek. In het LUMC is daarom per 2009 het zorgpad Sclerodermie van start gegaan, wat gecombineerde patientenzorg en wetenschappelijk onderzoek ten doel heeft. De resultaten uit deze onderzoeken worden gebruikt om de zorg voor patienten met (longbetrokkenheid) bij systemische sclerose verder te verbeteren.