Hartklepoperatie

Indien de hartklep zodanig is aangetast dat hij niet meer gerepareerd kan worden, zal deze moeten worden vervangen. Er zal echter altijd gekeken worden of er toch een reparatie van de klep mogelijk is. Het is namelijk beter om de eigen hartklep te behouden. Als de klep toch moet worden vervangen, zijn er twee verschillende mogelijkheden: de mechanische kunstklep en de biologische kunstklep.

De mechanische kunstklep

De mechanische kunstklep is gemaakt van speciaal metaal en kunststof en gaat een mensenleven lang mee. Dit is een groot voordeel van deze klep. Een nadeel is dat u uw hele leven lang, zonder tussenpozen, vast zit aan de antistollingsmiddelen zoals sintrom, marcoumar of warfarine. Het bloed moet gedeeltelijk onstolbaar gemaakt worden, zodat deze kunstklep goed blijft functioneren.

De trombosedienst is verantwoordelijk voor de antistollingsmedicatie. U zult dus geregeld langs moeten gaan om uw bloed te laten prikken. Door het gebruik van antistolling kunt u vaker last hebben van blauwe plekken en als u zich verwondt zal het lang nabloeden. Er is tevens een kleine kans op het krijgen van spontane bloedingen. Een ander nadeel is dat deze kunstkleppen een tikkend geluid kunnen maken. Echter is dit vaak nauwelijks hoorbaar.

De biologische kunstklep

De biologische klep is van natuurlijke materialen gemaakt: de meest voorkomende zijn de varkensklep en de runderpericardklep. Het grote voordeel van deze kleppen is dat u na een periode van ongeveer 6 weken geen antistolling meer hoeft te gebruiken. Een periode van 6 weken is nodig om de klep goed te laten ingroeien zodat het risico op stolselvorming minimaal is. Een nadeel is dat deze kunstkleppen maar een beperkte levensduur hebben en dus na verloop van tijd weer moeten worden vervangen. Hoelang een biologische klep meegaat is niet precies aan te geven. Afhankelijk van uw leeftijd en andere factoren, ligt de gemiddelde verwachting tussen de 8 en 20 jaar.

Welk type kunstklep er bij u geplaatst zal gaan worden, zal in overleg worden besloten. Omdat er tevens andere factoren een grote rol kunnen spelen, is het noodzakelijk om een goede afweging te maken waarbij goed gekeken wordt uw situatie. Als u bijvoorbeeld vanwege een andere aandoening reeds antistollingsmedicatie moet gebruiken, zal er in de regel sneller voor een mechanische kunstklep worden gekozen.

 

H6 2verschillendekleppen Copy

De operatie

Om bij het hart te kunnen komen zal in de meerderheid van de gevallen het borstbeen (sternum) doormidden worden gezaagd. Voor deze operatie is de hartlongmachine altijd noodzakelijk. De perfusionist neemt met behulp van de hart-longmachine de hart- en longfunctie over, zodat er aan de hartkleppen gewerkt kan worden.

Voor het overnemen van de hart- en longfunctie moeten er een aantal aansluitingen worden gemaakt op en rondom het hart. Het bloed wordt voor het hart weggevangen en naar de hartlongmachine geleid. Het bloed wordt gefiltreerd en van zuurstof voorzien. Vervolgens wordt het bloed via de grote lichaamsslagader weer naar het lichaam teruggepompt.

Nadat het hart is stilgelegd, wordt het geopend en de aangetaste klep wordt verwijderd. De nieuwe klep wordt vastgemaakt met een aantal hechtingen. Nadat alles is gesloten, wordt het hart weer doorbloed. De hart- en longfunctie wordt weer door het eigen lichaam overgenomen en de ondersteunende functie van de hart-longmachine wordt gecontroleerd afgebouwd tot stoppen. Het borstbeen wordt weer gesloten met staaldraden, die in principe de rest van uw leven blijven zitten.

Na de operatie

Na de operatie wordt u naar de intensive care gebracht. Daar wordt u goed in de gaten gehouden. Als alles goed gaat, wordt u snel weer wakker gemaakt zodat we u de volgende dag weer naar de afdeling kunnen overplaatsen. Soms is het noodzakelijk u wat langer in slaap te houden vanwege zogenaamde complicaties. Een veelvoorkomende complicatie is een nabloeding, wat inhoudt dat er te veel bloedverlies is na de operatie. U zult in zo'n geval worden teruggebracht naar de operatiekamer waar de borstkas opnieuw geopend wordt. In de regel hebben we de hart-longmachine hierbij niet meer nodig.

Eenmaal terug op de afdeling wordt snel begonnen met de revalidatie zodat u daarna in uw eigen vertrouwde omgeving verder kunt revalideren.

Van belang is dat u in het vervolg bij iedere ingreep aan uw lichaam (chirurgisch, kijkoperaties, tandheelkundige ingrepen) aan de behandelend specialist doorgeeft dat u kunstmateriaal in uw bloedbaan heeft. Dit is van levensbelang omdat als u bacteriën in uw bloed krijgt, deze vaak op het kunstmateriaal gaan zitten en daar een ernstige ontsteking veroorzaken. Dit betekent vaak dat er een nieuwe operatie moet plaatsvinden en mogelijk een klepvervanging.

Patiëntenfolder

Lees voor informatie rondom de opname, operatie en ontslag de patiëntenfolder

Hartklepkeuze.nl

De website www.hartklepkeuze.nl geeft u praktische informatie over hartklepafwijkingen, hartklepprothesen en de operatie.

Als u aan uw aortaklep of mitralisklep geopereerd moet worden, dan kunt u op deze website de 'Hartklepkeuzehulp' doorlopen. Met behulp van deze keuzehulp leert u meer over de verschillende hartklepprothesen en wat dat voor u persoonlijk betekent. Zo kunt u goed geïnformeerd met uw arts een keuze maken. 

VIDEO’S