Fietsergometrieonderzoek

Met een fietsergometrie onderzoek (ook wel fietstest genoemd) wordt gekeken tot welke lichamelijke inspanning u in staat bent.  

Voorbereiding

Vanaf twee uur voor de test mag u geen uitgebreide maaltijd gebruiken en geen zware inspanning verrichten. Uw longmedicatie kunt u gewoon blijven gebruiken. Gemakkelijk zittende kleding en goede schoenen zijn aan te bevelen. Indien u medicijnen voor de luchtwegen gebruikt, moet u die gewoon gebruiken. U mag geen nagellak op uw nagels hebben; dit verstoort de zuurstofmeting via de vinger. Het is belangrijk dat u rustig aan het onderzoek begint, komt u daarom op tijd. 

Het onderzoek  

Voordat u gaat fietsen wordt er een korte blaastest afgenomen i.v.m. berekening normaalwaarden. Daarna wordt u verzocht de bovenkleding uit te doen voor het maken van een hartfilmpje (ECG). Nadat de plakkers op de borst zijn aangebracht blijven deze gedurende de test aangesloten. U krijgt een jasje aan van het ziekenhuis. Hierna wordt onder plaatselijke verdoving een slangetje (infuus) in de slagader van uw arm gebracht. Dit slangetje blijft tijdens het onderzoek zitten. Aan het slangetje zit een kraantje, zodat de longarts af en toe bloed bij u kan afnemen. Uit het bloed worden onder andere zuurstofgehalte, koolzuurgehalte en zuurgraad bepaald.

Daarna neemt u plaats op de hometrainer en krijgt u nog een knijpertje op de vinger en een bloeddrukband om uw arm. Uw ademhaling wordt tijdens de hele test gemeten met behulp van een kapje over uw mond en neus. Hierdoor kunt u gewoon lucht in- en uitademen.

De eerste drie minuten fietst u onbelast in, vervolgens wordt het fietsen iedere minuut automatisch zwaarder. Het is dan alsof u tegen een helling op fietst die steeds steiler wordt. Probeer met dezelfde snelheid zo lang mogelijk door te blijven fietsen. Uw snelheid kunt u controleren op een metertje op de fiets. Tijdens de fietstest wordt u door de longfunctieanalist een paar keer gevraagd zo diep mogelijk in te ademen. Voor een goede interpretatie van de gegevens is het belangrijk dat u zich maximaal inspant. Daarna fietst u nog ongeveer drie minuten uit (de helling weer af).

Na afloop van het onderzoek wordt het slangetje uit uw arm gehaald. U krijgt dan een drukverband om de arm dat twee uur moet blijven zitten. Hierna kunt u het verband zelf verwijderen. De fietstest wordt over het algemeen als vermoeiend ervaren.

Duur van het onderzoek

Het fietsen zelf duurt zo’n vijftien minuten. Het gehele onderzoek neemt ongeveer 45 minuten in beslag.

Uitslag  

De uitslag van het onderzoek zal bij uw volgende bezoek door uw behandelend arts met u worden besproken.