Echografie van de thorax

Bij een echografie van de thorax wordt de overgang van de thoraxwand naar de long via geluidsgolven in beeld gebracht. Er wordt gekeken of er vocht aanwezig is in de pleuraholten. 

Bij vochtophopingen of tumoren in de pleurale holte kan de arts ook een punctie verrichten. Zo kan vocht verwijderd worden of weefsel voor microscopisch onderzoek worden afgenomen.