VATS-procedure (diagnostisch en therapeutisch)

Diagnostische VATS procedure

VATS staat voor Video Assisted Thoracic Surgery, dit wil zeggen dat bij dit type operatie gebruik gemaakt wordt van een camera. Via kleine incisies (openingen in de huid) en lange instrumenten voert de chirurg de operatie uit. Bij een diagnostische VATS-procedure is het doel van de ingreep om een diagnose te stellen van afwijkingen in de longen of de longvliezen. Dit zal worden gedaan door het uitnemen van stukjes weefsel (biopsie) of materiaal voor kweek.

Anesthesie: algeheel

Duur: 45 – 60 min.

Opname-periode in het ziekenhuis: 3 - 4 dagen

Therapeutische VATS-procedure

VATS staat voor Video Assisted Thoracic Surgery, dit wil zeggen dat bij dit type operatie gebruik gemaakt wordt van een camera. Via kleine incisies (openingen in de huid) en lange instrumenten voert de chirurg de operatie uit. Bij een therapeutische VATS-procedure is het doel van de ingreep een behandeling van afwijkingen in de longen of de longvliezen. Veel voorkomende ingrepen zijn het weghalen van blazen aan de longen (bullectomie) en het opruwen van de longvliezen (pleurarubbing) bij patiënten met een herhaalde klaplong (pneumothorax) of langdurige luchtlekkage bij een klaplong. Er gaat in principe geen longcapaciteit verloren.

Anesthesie: algeheel

Duur: afhankelijk van het doel van de ingreep: 45 – 90 min.

Opname-periode in het ziekenhuis: 4 - 5 dagen