Coarctatio aortae

Coarctatio aortae is een aangeboren hartafwijking. 

Vernauwing grote lichaamsslagader

Bij coarctatio aortae is er sprake van een vernauwing in de grote lichaamsslagader. Deze vernauwing bevindt zich meestal ter hoogte van de aftakking van de bloedvaten naar het hoofd en de armen. Hierdoor is de bloeddruk die aan de armen gemeten wordt hoog, terwijl die aan de benen laag is.

Meestal wordt deze afwijking al op de kinderleeftijd ontdekt en gecorrigeerd door de chirurg door het zieke deel van de aorta te verwijderen. Het operatiegebied kan in beeld worden gebracht door middel van een MRI of CT-onderzoek. Een deel van de patiënten met coarctatio aortae heeft ook een afwijkende aortaklep; een zogenaamde bicuspide aortaklep.

De normale aortaklep bestaat uit drie klepblaadjes (normaal een tricuspide klep: tri=drie, cuspis=klepblaadjes). Patiënten met een bicuspide (bi=twee, cuspis is klepblaadjes) aortaklep hebben een aortaklep met maar twee klepblaadjes. Dit komt doordat de klepblaadjes niet goed zijn aangelegd of deels met elkaar zijn verkleefd. Een bicuspide klep neigt eerder tot lekkage en vernauwing dan een normale aortaklep. De klep kan door middel van echocardiografie in beeld worden gebracht.

Verder is bekend dat bij patiënten met een bicuspide aortaklep ook de aortawand zelf anders van structuur is dan bij mensen met een normale aortaklep. Hierdoor neigt de aorta bij deze patiënten sneller tot verwijding.

Diagnose

Door middel van MRI of CT onderzoek kan de aorta in beeld worden gebracht en kunnen verwijdingen worden opgespoord of vervolgd.